Α.Σ Αγίου Βαρνάβα Λούρου 2020 vs Αναγέννηση Αχερουσίας