Α.Σ Αγίου Βαρνάβα Λούρου 2020 vs Π.Σ Φιλιππιάδα 2004