ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ!!!! 26-27/3/2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι σημερινοί αγώνες 26/3/2022  θα ξεκινήσουν 15:00!!

Οι απογευματινοί αγώνες 27/3/2022 θα ξεκινήσουν 16:00, λόγω αλλαγής της ώρας…