ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ!!!!!

Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Σωματείων και την γρήγορη έκδοση όλων των δελτίων, οι επανεκδόσεις να κατατεθούν έως  31/8/2021. 

Leave a Reply