ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2021

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγωνιστική, Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 9η Αγωνιστική  από 18-19/12/2021 επιβάλει:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 11η 1289192 ΚΟΚΟΛΗΣ Σ. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 € 12/22-12-2021
2 11η 1184186 ΓΚΟΛΙΑΣ Ι. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 -γ 3 30 € 12/22-12-2021

 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 1446414 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ Δ. ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 β  2 20 € 12/22-12-2021
2 1259033 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I  1 10 € 12/22-12-2021

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για μία (1) αγωνιστική στον εκπρόσωπο του Σωματείου Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ κ.ΝΙΚ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ και χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50€) στο Σωματείο Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπρόσωπου του  Σωματείου κ.ΝΙΚ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α΄ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,9η Αγων. «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ  –  ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» 19/12/2021 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 10,11, 15 παρ.5,6)