ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΞΆΝΑΒΟΛΗΣ)

Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΕΞ΄ΑNAΒΟΛΗΣ) ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ Α΄ ΒΟΗΘΟΣ Β΄
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 06/03/22 15.00 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ Χ. ΠΑΤΣΗΣ Ι. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ Ν.