Εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των Διαιτητών της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, περιόδου 2022-23.

Ενόψει των διαδικασιών πιστοποίησης Αξιωματούχων αγώνων διοργανώσεων ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-23, που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτέμβρη 2022, η Επιτροπή διαιτησίας γνωστοποιεί την εξεταστέα ύλη η οποία αποτελείται από εκατό ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων.