ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022-23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022-23

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ένωση ενημερώνει τα Σωματεία της που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στα Πρωταθλήματα Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, ότι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 27/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

 • γραπτή Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που έχει αναρτηθεί από την Ε.Π.Σ.Π.-Λ.,
 • αντίγραφο αδείας λειτουργίας του γηπέδου
 • παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου
 • Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
 • ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουγια την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων και Καταστατικό του Σωματείου.

 

ΚΥΠΕΛΛΟ

Η Ένωση ενημερώνει τα Σωματεία της ότι μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Συμμετοχής για τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνικών Ομάδων, περιόδου 2022-2023, μεταξύ των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ μέχρι 27/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση Συμμετοχής στους Αγώνες Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 2022-23
 2. Αντίγραφο αδείας λειτουργίας του γηπέδου
 3. Παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου
 4. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
 5. ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).

*Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ Εθνική, όλες οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην A΄ Ερασιτεχνική κατηγορία Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ενώ προαιρετικά και εφόσον επιθυμούν, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής οι ομάδες της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 120€

Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 100€

Ετήσια Συνδρομή 2022-23  20 €

Κύπελλο Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 80 €

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Α. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός(1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών για την Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία και   για την  Β΄ Ερασιτεχνική  Κατηγορία  ενός(1) ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεπώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Σε περίπτωση αποβολής του ο αγώνας θα συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Για το υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους. Για το  Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2022-23 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01/01/2002 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος

Β. Στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας, έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται  ποδοσφαιριστές ηλικίας μόνο μέχρι σαράντα (40) ετών. Για την περίοδο 2022-23  δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1982.

Γ. Στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας, έχουν δικαίωμα να αναγράφονται στο Φ.Α.  ποδοσφαιριστές ηλικίας μόνο μέχρι σαράντα πέντε (45) ετών. Για την περίοδο 2022-23  δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1977. Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή και αναγραφή στο Φ.Α. δύο(2) ποδοσφαιριστών άνω των σαράντα πέντε(45) ετών.

ΚΥΠΕΛΛΟ

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός(1) ποδοσφαιριστή  ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών και δεν υπάρχει άλλος ηλικιακός περιορισμός για τις διαγωνιζόμενες ομάδες του αγώνα, συνεπώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

 

SUPER CUP

Α.O Τελικός του Super Cup, δηλαδή ο αγώνας μεταξύ του Πρωταθλητή της Α΄ Κατηγορίας και του Κυπελλούχου της Ένωσής μας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ορίσει η επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ Πρέβεζας – Λευκάδας

Η απόφαση για την έδρα διεξαγωγής του SUPER CUP ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Πρωταθλήματος.

Β. Η συμμετοχή των ανωτέρω ομάδων στον αγώνα Super Cup, είναι υποχρεωτική διαφορετικά τιμωρείται με τις ποινές της παρ.2 του άρθρου 17 του ΚΑΠ

Γ. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στον αγώνα του Super Cup σε σχέση με την ηλικία τους, είναι ελεύθερη.

 

*Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα σας αποσταλούν οι Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 2022-23…

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ