Έγγραφο της Γ.Γ.Α. για τη Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ στις 27 Ιουνίου 2021

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ (Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη
  Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  στις 27 Ιουνίου 2021)
 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην
  επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ –
  ΛΕΥΚΑΔΑΣ στις 27 Ιουνίου 2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το
  τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142
  του Ν.4714/2020.

Leave a Reply