Αλλαγή ώρα Βης Κατηγορίας Β΄. Ομιλος

Κύριε Πρόεδρε

 

 

 

          Σας γνωρίζουμε ότι οι αγώνες της Βης Ερας.Κατηγορίας Β΄. ΓΥΡΟΣ  που αφορούν τις αγωνιστικές 24η,25η,26η η ώρα Έναρξη των αγώνων διεξάγονται 16.00 αντί 15.οο που αναφέρονται στο Πρόγραμμα.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30