ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΒΌΜΙΛΟΣ ΕΞΆΝΑΒΟΛΗΣ (9ηΑΓΩΝ)

          9η ΑΓΩΝ.(ΕΞΆΝΑΒΟΛΗΣ)                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ 1 4

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30