ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΒΌΜΙΛΟΣ ΕΞΆΝΑΒΟΛΗΣ (9ηΑΓΩΝ)

          9η ΑΓΩΝ.(ΕΞΆΝΑΒΟΛΗΣ)                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ 1 4

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00