ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΝΤΑ ΑΓΩΝΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (22η ΑΓΩΝ)

Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 0 1

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30