ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΝΤΑ ΑΓΩΝΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (22η ΑΓΩΝ)

Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 0 1

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00