ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15

Κύριε Πρόεδρε

   Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος περιόδου 2014-2015 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

 

ΚΟΙΝ:1 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

            Δ/νση Αθλητισμού

                  ΑΘΗΝΑ

            2.Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

                        ΑΘΗΝΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

            1.Επιτροπή Διαιτησίας.

                        ΠΡΕΒΕΖΑ

            2.Επιτροπή Πρωταθλήματος

 

Συνημμένα (Σωματεία Ε.Π.Σ.-έδρες τους):

1.Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα 2014-15

2.Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση Σωματείου

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας αφού έλαβε υπόψη της :

Α. Την  Ισχύουσα Αθλητική  Νομοθεσία

Β. Τις διατάξεις του ΚΑΠ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως ισχύουν σήμερα

Γ. Τους Κανονισμούς Παιδιάς Ποδοσφαίρου

Δ. Τον  Πειθαρχικό Κώδικα

Ε .Το Καταστατικό της

Ζ .Την αριθμ. 10/21-07-2014 απόφαση του Δ.Σ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες Πρωταθλήματος περιόδου 2014-15     μεταξύ των Σωματείων της:

Αης ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Βης ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Και  στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παρακάτω σαράντα  τρία  (43)  σωματεία.

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ            Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Α.Ο. ΑΓ.ΘΩΜΑ

Α/Α

Ο  Μ  Α  Δ  Ε  Σ

2

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

1

ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

3

ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

2

ΔΟΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.           

4

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ Β.

3

Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ

5

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ    

4

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ              

6

Α.Ο.ΠΛΑΓΙΑΣ           

5

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

6

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ

8

Α.Ο. ΝΕΟΣ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

7

ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

9

Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ       

8

ΙΩΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ        

9

Α.Ε.Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡ.

11

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

10

Α.Ο.ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

12

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

11

ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

13

Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ

12

ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

14

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ          

13

ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000

15

ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

14

Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

16

Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ           

15

Α.Ε.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

 

 

16

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

 

 

17

Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 04

 

 

18

Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

 

 

19

ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ

 

 

20

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

21

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

 

 

22

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

 

23

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ

 

 

24

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

 

 

25

Π.Σ.ΦΑΝΑΡΙΟΥ

 

 

26

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

 

 

27

ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ

 

Στην παραπάνω Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ θα λάβουν μέρος όσα Σωματεία μετακινηθούν από άλλη Ε.Π.Σ. και θα ενταχθούν στη δύναμη της Ένωσης και επίσης όλα τα Σωματεία που θα ιδρυθούν εφ’ όσον νομιμοποιηθούν και επαναδραστηριοποιηθούν  και εγγραφούν στη δύναμη της Ε.Π.Ο. μέχρι την Κλήρωση  του Πρωταθλήματος της Κατηγορίας.

Το Πρωτάθλημα της Κατηγορίας αυτής θα γίνει ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή σε έναν ή δύο ομίλους.

 

1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό.

 

2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Με την αριθμ. 10/21-07-2014 απόφαση του διοικητικού μας Συμβουλίου ημέρες έναρξης των αγώνων ορίζονται για την

Αη ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                    20/09/2014

Βη ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                    05/10/2014

 

3.Α)ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα αυτό πρέπει μέχρι 22-08-2014, ημέρα Παρασκευή να έχουν υποβάλει στην Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας γραπτή δήλωση συμμετοχής , αντίγραφο αδείας λειτουργίας του γηπέδου και παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου.

Β)Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

 

 

4.ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Α)Μαζί με την δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία πρέπει να καταλάβουν σε μετρητά το ποσό των 25 για την Αη Ερασιτεχνική Κατηγορία 20για την Βη Ερασιτεχνική Κατηγορία και  10 για την Ετήσια Συνδρομή 2014-15  με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Επίσης τα Σωματεία θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 50μετρητά  για Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ως εγγύηση- ποινές.

 

5.ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ και ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ)

Α)Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίζουν στην Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας τα χρώματα  της στολής των Ποδ/στών τους καθώς και τα γήπεδα που θα χρησιμοποιήσουν για τους αγώνες τους.

Β)Οι αγωνιστικοί χώροι είτε πρόκειται για φυσικούς είτε για πλαστικούς χλοοτάπητες  την ποδοσφαιρική Περίοδο 2014-15 είναι προαιρετικοί για το Πρωτάθλημα της Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Για την περίοδο 2015-16 θα είναι υποχρεωτικοί μόνο για το πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και θα αποτελεί υποχρέωση του γηπεδούχου Σωματείου.

Όποιο Σωματείο της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν θα διαθέτει φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα δεν θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα περιόδου 2015-16.

 

6.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Όλα τα  σωματεία έχουν υποχρέωση να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος ανάλογου των αναφερόμενων στο άρθρο 6 παρ.1 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου 2014.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA-B. Από την υποχρέωση πρόσληψης εξαιρούνται τα ανωτέρω σωματεία εφόσον στη περιοχή ευθύνης της Ε.Π.Σ. δεν υπάρχουν προπονητές με δίπλωμα σε αριθμό διπλάσιο, τουλάχιστον, από τον αριθμό των ομάδων της κατηγορίας.

Για τα ερασιτεχνικά σωματεία Β΄ Κατηγορίας η πρόσληψη προπονητή είναι προαιρετική. Σε περίπτωση όμως που επιθυμούν να προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή θα προσλαμβάνουν με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 6 παρ.1 του Κανονισμού Προπονητών.

Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική Περιοχή), να παραμείνουν και να δίδουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

 

7. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ.

Η  ύπαρξη Ιατρού για την ποδ/κή περίοδο  2014-15  είναι υποχρεωτική, με ευθύνη του Γηπεδούχου Σωματείου (Ιατροί όλων των ειδικοτήτων - νοσηλευτής- φαρμακοποιός –φυσιοθεραπευτής -διασώστης) Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).

Η μη ύπαρξη Ιατρού στον αγώνα συνιστά τη μη διεξαγωγή αυτού με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. (άρθρο 8, παρ.β).

 

8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΗΜΕΡΑ και ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α)Το Πρόγραμμα αγώνων θα καταρτισθεί με δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα είναι αντίπαλες και θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης στις 29/8/2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00.

β)Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων.

γ)Οι γηπεδούχες ομάδες θα ορισθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων.

Η ημέρα και η ώρα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων.

 

9.ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Α. Οι αγώνες θα είναι διπλοί

Β. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90΄λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄το καθένα.

Στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας για την ανάδειξη του Πρωταθλητή  θα υπάρχει  το Σύστημα Play-Off. Για τον Υποβιβασμό των Σωματείων θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα των Play-Out. Η συμμετοχή των Σωματείων στα Play-offκαι Play-outΑ΄ ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική. Για τη μη συμμετοχή σ’ αυτούς τους αγώνες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Στο Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας για τον Προβιβασμό θα χρησιμοποιηθεί  το Σύστημα Play-Off.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ PLAY-OFF Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

Οι αγώνες των Play-offδεν θα διεξαχθούν εφόσον η μεταξύ τους διαφορά του πρώτου (1ου) με το δεύτερο (2ο)  είναι τέσσερις (4) βαθμοί  (π.χ. 50 ο πρώτος και 46 ο δεύτερος, αναδεικνύεται πρωταθλητής). Εάν δεν υπάρχει η διαφορά των τεσσάρων βαθμών, οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των Play-offόπως αναφέρεται και παρακάτω.

Οι αγώνες σ’ αυτή την περίπτωση θα είναι μονοί. Στην πρώτη φάση θα διεξαχθούν οι αγώνες α) μεταξύ του 2ου με τον  5ο (2 Χ 5) και β) μεταξύ του 3ου με τον 4ο (3 Χ 4) όπως αυτοί κατατάχθηκαν βαθμολογικά με τη λήξη του πρωταθλήματος, με έδρες του 2ου και του 3ου. Ως πλεονέκτημα για την πρόκριση της ομάδας των αντίστοιχων ζευγαριών δίνεται στον 2ο και στον 3ο  η έδρα- η νίκη – η ισοπαλία. Ενώ για την πρόκριση του 5ου και του 4ου είναι μόνο η νίκη.

Παράταση και πέναλτι στα παιχνίδια δεν υπάρχουν.

Με αυτό τον τρόπο οι προκριθέντες ομάδες οι οποίες θα προκύψουν από την διεξαγωγή των δύο αγώνων θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Λαμβάνοντας ως έδρα, την έδρα του σωματείου που κατέλαβε στο πρωτάθλημα την μεγαλύτερη βαθμολογική θέση.

Η πρόκριση δίνεται στη γηπεδούχο ομάδα με νίκη και ισοπαλία ενώ στη φιλοξενούμενη μόνο με νίκη.

Η προκρινόμενη ομάδα δίνει αγώνα με την πρώτη ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος, στη έδρα της.

Πρωταθλητής για την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2014-15 ανακηρύσσεται από αυτό τον αγώνα, ο μεν πρώτος στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος με νίκη και ισοπαλία ενώ η προκρινόμενη ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια μόνο  με νίκη.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ PLAY-OUT Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

Α) 16ος  Υποβιβάζεται απ’ ευθείας.

Β) 15ος,14ος,13ος ,12ος   παίζουν Play-out σε μίνι Πρωτάθλημα(διπλών αγώνων). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τελική βαθμολογία της κάθε ομάδας που κατέκτησε στο Πρωτάθλημα (12ος, 13ος, 14ος, 15ος ) διαιρώντας δια τέσσερα  και εκ του αποτελέσματος που θα προκύψει ξεκινάει η κάθε ομάδα με τους ανάλογους βαθμούς.

Η κλήρωση των αγώνων  Play-outθα γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας παρουσία των εκπροσώπων των διαγωνιζόμενων σωματείων μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται η τελική βαθμολογία.

Μετά τη διεξαγωγή των Play-outκατοχυρώνονται οι 15η, η 14η , η 13η και η 12η θέση του Πρωταθλήματος.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ PLAY-OFF Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

Οι Πρωταθλητές των δύο Ομίλων Προβιβάζονται απευθείας. Η Τρίτη Ομάδα Προβιβάζεται ως εξής:

Α΄. ΟΜΙΛΟΣ                                                                Β΄. ΟΜΙΛΟΣ

2ος                                                                                             2ος

 

3ος                                                                                                                                                 3ος

Παίζουν

Β΄.                                              Α΄.

3ος                                       2ος

                                                            Χ ΟΜΑΔΑ

Α                                              Β

 2ος                                         3ος

--------------------------------------------------------

3ος                                             2ος

                                                          Ψ ΟΜΑΔΑ

2ος                                            3ος

2) ΑΓΏΝΕΣ  ΜΈΣΑ –ΕΞΩ

χ  και ψ μεταξύ τους με έδρα Πρώτη μετά από κλήρωση.

 

 

10.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Για κάθε αγώνα και εφόσον είναι εφικτό ,ορίζεται  ένας παρατηρητής που ασκεί τα καθήκοντα του βάσει του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

Σωματείο το οποίο θέλει στον αγώνα του να παρευρίσκεται παρατηρητής διαιτησίας ή αγώνα οφείλει να το ζητήσει εγγράφως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και ώρα 12:00 πριν τον αγώνα.

 

11.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

 

12.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ.

Η Κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση του από το διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20.

 

13.ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

Α)Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόσληψης καταστολής πράξεων που δυσφημούν  τα αθλήματα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδ/στών των μελών των ομάδων τους. Σε περίπτωση που θα διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεως   της  Ε.Π.Σ. οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 14,15  του Πειθαρχικού Κώδικα και τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου  κυρώσεις.

 

14.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

α)Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται  ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας ΄Ενωσης μέσα σε 15 μέρες από την αναβολή ή διακοπή του (άρθρο 21 του Κ.Α.Π.).

Β)Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες γίνονται σε δεκαπέντε  μέρες στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά ορισθεί.

 

15.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Α)Τα εξοδολόγια διαιτησίας θα εξοφλούνται πριν την έναρξη των αγώνων τυχόν δε άρνηση συμμόρφωσης των ομάδων με τη διαδικασία αυτή θα καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή των αγώνων με τις γηπεδούχες ομάδες να θεωρούνται υπεύθυνες για τη μη τέλεση των αγώνων οπότε θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου  12 παρ.15 του Κ.Α.Π.

 

16.ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στην πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα θα απονεμηθεί κύπελλο και  μετάλλια (άρθρο 25 του Κ.Α.Π.).

 

17.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Α.Π.  το παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας σε

Α)Για αντικανονικότητα του Γηπέδου  50

Β)Για αντικανονικό ορισμό διαιτητών ή εποπτών  50

Γ)Για  αντικανονική διακοπή του αγώνα 50

Δ) Για αντικανονική συμμετοχή ποδ/στη 50

Ε )Για πλαστοπροσωπία ποδ/στη 50

ΣΤ)Για παράλειψη παρουσίας Ιατρού κατά τη διεξαγωγή του αγώνα 50

Ζ)Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν περιοριστικά και μόνο –δια του αρχηγού τους τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.2α του Κ.Α.Π. Για τις λοιπές ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του Κ.Α.Π. γ )η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (Άρθρο 23  και  7 του Κ.Α.Π.).

 

18.ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α΄. και Β΄. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α)Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο (2) ποδ/στων ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών για την Α΄ και  για την  Β΄ Κατηγορία στον διεξαγόμενο αγώνα συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού: (Άρθρο 19 παρ.8 Σε περίπτωση αποβολής τους ο αγώνας θα συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Για το υπολογισμό της ηλικίας των ποδ/στών θα λαμβάνεται υπ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.

Για το  Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2014-15 εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες από 01/01/1994 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.

Εφ’ όσον  διαπιστωθεί  παράβαση  της διάταξης αυτής ,πριν από την έναρξη του αγώνα ,ο Διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας η των υπαίτιων Ομάδων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π . κυρώσεις.

Εφ’ όσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνος, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε Ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του Κ.Α.Π  κύρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συμμετοχή των κάτω των 20 ετών ,τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Σωματείο που στερείται ποδ/στών αναφερομένων στα πιο πάνω δύναται να αρχίσει τον αγώνα με δέκα  (10) ποδ/στές Α΄ και Β΄ Κατηγορία εάν στερείται ενός ποδ/στη κάτω των 20 ετών ή με εννέα παίκτες Α΄ και Β΄ Κατηγορία εάν στερείται δύο ποδ/στών κάτω των είκοσι (20) ετών.

Ειδικά για την Β΄ Κατηγορία στους εννέα (9) ποδ/στές δεν δύναται να ξεκινήσει ο αγώνας ο ένας υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάτω των είκοσι ετών.

 

19.SUPERCUP

      OΤελικός του Supercup, δηλαδή ο αγώνας μεταξύ του Πρωταθλητή της Α΄ Κατηγορίας και του Κυπελλούχου της ΄Ενώσεως μας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, θα διεξαχθεί την Κυριακή 07/09/2014.

 

20.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων άλλων διεξαγόμενων αγώνων κατά τη διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι υπεύθυνες ομάδες τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Α.Π.

 

21.ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων.

 

22.ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

1. Στην περίπτωση που υποβιβαστεί το ένα (1) Σωματείο της ΄Ενωσης από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία και δεν ανέλθει ο Πρωταθλητής της Ένωσης τότε υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ Κατηγορία τα Σωματεία που θα καταλάβουν τις τέσσερις (4) τελευταίες Θέσεις του Βαθμολογικού Πίνακα.

2. Στην περίπτωση που υποβιβαστεί το ένα (1) Σωματείο της ΄Ενωσης από το Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας  και ανέλθει ο Πρωταθλητής της ΄Ενωσης τότε υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ Κατηγορία τα Σωματεία που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις του Βαθμολογικού  πίνακα.

3. Στην Περίπτωση που δεν υποβιβαστεί το Σωματείο της Ένωσης από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία  και δεν ανέλθει ο Πρωταθλητής της ΄Ενωσης  τότε υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ Κατηγορία τα Σωματεία που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

4. Στην περίπτωση που δεν υποβιβαστεί  το Σωματείο της ΄Ενωσης από την Γ΄ Εθνική  Κατηγορία  και  ανέλθει ο Πρωταθλητής της ΄Ενωσης σ’ αυτό τότε υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄. Κατηγορία τα Σωματεία που θα καταλάβουν τις δύο (2) τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις από την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία

ανέρχονται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία τρεις (3) ομάδες. Η πρώτη ομάδα του κάθε ομίλου ανέρχεται απευθείας ενώ η Τρίτη ομάδα θα προκύψει έπειτα από αγώνες των play-off μεταξύ των δευτεραθλητριών και τριαθλητριών των δύο ομίλων.

 

 

23.ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι πάσης φύσεως διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια όργανα (Άρθρο 35 του Κ.Α.Π).

 

24.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2015-16

Σύμφωνα με την αριθμ.  10/ 21 -07-2014 απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα την επομένη αγωνιστική περίοδο 2015-16

 

Αη ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16

 

Βη ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27

 

Συν τις ομάδες που θα ιδρυθούν στην περίοδο 2014-15. Τα Σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.  και τους εκδιδόμενους κανονισμούς και αποφάσεις.

 

25.ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος τούτου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.  και της Προκήρυξης αυτής και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την αθλητική  Νομοθεσία και την προκήρυξη θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας.

 

ΠΡΕΒΕΖΑ 21-07-2014

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ.ΤΖΙΜΑΣ                                         ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ Β. -Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

Επικοινωνία

ΕΠΣ Πρέβεζας & Λευκάδας

Αρκαδίου 17, 48100 Πρέβεζα

τ: 26820 22719

m.: epsprl@otenet.gr

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κύλιση στην Αρχή