ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.10/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 25η Αγωνιστική, Ημιτελική Φάση Κυπέλλου Επαναλ. αγώνες από 09,13/3/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

25η

1369854

ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Β.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

10/14-3-2019

2

25η

1276912

GOGA A.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

10/14-3-2019

3

25η

1317204

ΓΚΙΖΓΚΙΖΓΙΑΝ Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

10/14-3-2019

4

25η

1279434

ΣΙΩΖΗΣ Α.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

10/14-3-2019

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α., Εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα και τις γραπτές απολογίες των Σωματείων επιβάλει:

 • Χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ(70€) στο Σωματείο ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 24η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» το Σάββατο 02/3/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.4,5,6)
 • Χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€) στο Σωματείο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 24η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» το Σάββατο 02/3/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.2,3,5,6)
 • Χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ(70€) στο Σωματείο ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ., «ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014» την Τετάρτη 28/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.4,5,6)
 • Επίπληξη στο Σωματείο ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 25η Αγωνιστική «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ -ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ» το Σάββατο 09/3/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.4,5,6)

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.09/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 24η  Αγωνιστική , Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 17η Αγωνιστική, Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-16 3η Αγων., Ημιτελική Φάση Κυπέλλου από 28/2/2019, 02-03,06/3/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

24η

1319196

ΒΕΚΙΟΣ Α-Σ

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

09/07-3-2019

2

17η

1484404

ΜΑΡΚΟΣ Δ.

ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

09/07-3-2019

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α. και Εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα επιβάλει:

 • Επίπληξη στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ «κ.ΣΠΥΡΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ»   για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 24η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» το Σάββατο  02/3/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 11,12 και 15 παρ.6)
 • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 12/3/2019 τα Σωματεία 1. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ 2.ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 24η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» το Σάββατο 02/3/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.2,3,4,5,6)
 • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 12/3/2019 το Σωματείο ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ., «ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014» την Τετάρτη 28/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.4,5,6)

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.07/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 22η Αγωνιστική , Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 15η Αγωνιστική, Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-16 6η Αγων. από 16-18/2/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

22η

563179

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

2

22η

1411075

ΓΚΟΛΑΚΟΥ Κ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

3

22η

564191

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

4

6η,Κ-16

1482352

ΠΟΣΤΟΛΛΙ Κ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α., Εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα και την γραπτή απολογία του Σωματείου ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ επιβάλει:

 • Χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ (200€) στο Σωματείο «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 21η Αγωνιστική «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» το Σάββατο 09/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.2,3,5,6)

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.08/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 22η ,20η Αγωνιστική , Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 16η Αγωνιστική, Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-14 10η Αγων. από 20,23-24/2/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

23η

1130402

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Α.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

08/28-2-2019

2

23η

1256716

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Σ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

08/28-2-2019

3

23η

1289192

ΚΟΚΟΛΗΣ Σ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

08/28-2-2019

4

23η

1205386

ΤΖΙΑΚΟΣ Δ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

08/28-2-2019

5

16η

1376416

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Γ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

4

40 €

08/28-2-2019

6

16η

1257547

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Σ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

4

40 €

08/28-2-2019

7

16η

1294199

ΦΩΤΙΟΥ Σ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠ/ΜΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

08/28-2-2019

8

16η

1243882

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

08/28-2-2019

9

10η,Κ-14

1489385

AGALLIU D.

ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

08/28-2-2019

10

10η,Κ-14

1243882

ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Σ.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

08/28-2-2019

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α. επιβάλει:

 • Επίπληξη στον προπονητή του Σωματείου «ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ» κ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 23η Αγωνιστική «ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ -ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ» το Σάββατο 23/2/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 11,12 και 15 παρ.6).
 • Χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ(70€) στον εκπρόσωπο του Σωματείου «ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ» κ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 23η Αγωνιστική «ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ - ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015» το Σάββατο 23/2/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 11,12 και 15 παρ.6).
 • Επίπληξη στο Σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 23η Αγωνιστική «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ -ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ» το Σάββατο 23/2/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.4,6)
 • Χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ(70€) στον προπονητή του Σωματείου «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 16η Αγωνιστική «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ » την Κυριακή 24/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 11,12 και 15 παρ.6)

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.06/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 21η Αγωνιστική , Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 14η Αγωνιστική, Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-14 9η Αγων. από 09-10/2/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

21η

1427804

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

06/14-2-2019

2

21η

1208126

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Δ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

06/14-2-2019

3

21η

1161041

ΚΟΚΟΛΗΣ Χ.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

06/14-2-2019

4

21η

1139610

ΦΕΚΚΑΣ Κ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

06/14-2-2019

5

21η

532050

ΝΤΑΛΑΚΑΣ Γ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

06/14-2-2019

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α., Εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα και την γραπτή απολογία του Σωματείου ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ επιβάλει:

 • Χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στον προπονητή του Σωματείου Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ «κ.ΠΑΣΧΟΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 11η Αγωνιστική «ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ» την Τετάρτη 06/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 11,12 και 15 παρ.6)
 • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 19/2/2019 το Σωματείο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 21η Αγωνιστική «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» το Σάββατο 09/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.2,3,5,6)

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00