ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.18/18

28-29/4/2018   Αριθμ.Πρακτ.18/04-5-2018

Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OFF, 1η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY OFF,1η

1145795

ΤΟΡΕ Π.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

18/04-5-2018

2

PLAY OFF,1η

563179

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

18/04-5-2018

3

PLAY OFF,1η

1372879

ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

18/04-5-2018

4

PLAY OFF,1η

1276912

GOGA A.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

18/04-5-2018

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/04-5-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

   Η Επιτροπή επιβάλει στο Σωματείο «ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 2η Αγωνιστ. «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ –ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

   Η Επιτροπή επιβάλει στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ «ΓΚΙΝΗ ΣΩΤ.» χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 2η Αγωνιστ. «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ –ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Προς: ΠΟΔΟΣΦAIΡIKA ΣΩΜΑΤΕΙA

-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ., 1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΣΑΝΤΑ ΚΟΣΜΑ» στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του κ.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ο οποίος ως προπονητής του Σωματείου ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 29/3/2018 έως 29/4/2018 και εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.17/27-4-2018

21-22/4/2018 Αριθμ.Πρακτ.17/27-4-2018

B’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OFF, 2η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY-OFF,2η

312492

ΝΙΤΣΑΣ Γ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

2

PLAY-OFF,2η

1161433

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

17/27-4-2018

3

PLAY-OFF,2η

1291863

ΝΤΟΜΑΡΗΣ Κ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

4

PLAY-OFF,2η

1219183

ΝΟΒΑΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

5

PLAY-OFF,2η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 -ζ και Αρθρο 10 παρ.1 -ε και Αρθρο 10 παρ.1 -ε και Αρθρο 10 παρ.1 -δ και Αρθρο 10 παρ.1 -δ

20

200 €

17/27-4-2018

6

PLAY-OFF,2η

1354085

ΓΚΙΝΗ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-4-2018

Κύριε Πρόεδρε,

Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τετάρτη 02/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΓΚΙΝΗ ΣΩΤ.» στον αγώνα PLAY OFF, Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,Α’ ΦΑΣΗ «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018.

 

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-4-2018

Κύριε Πρόεδρε,

Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τετάρτη 02/5/2018 για αντιαθλητικές στον αγώνα PLAY OFF, Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ., Α’ ΦΑΣΗ «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018.

 

 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-04-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

 

Στην Πρέβεζα σήμερα την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αποτελούμενη από τους Γεωργίου Θ. ως Πρόεδρο και Δημολιατη Ε. , Γιαγια Γ. ως μέλη.

με θέμα την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 395/ 24-04-2018 αναφερόμενη ως «ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ

- Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ιδίως των άρθρων 15 και 23 αυτού.

- Το Φύλλο Αγώνος της 22-04-2018 μεταξύ των ομάδων «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ- ΑΟ ΜΥΤΙΚΑΣ»

- Την Έκθεση του Παρατηρητή.

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 406/ 27-04-2018 έγγραφο του σωματείου με την επωνυμία «ΑΟ ΜΥΤΙΚΑΣ», που τιτλοφορείται ως «Ένσταση».

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

- Δέχεται τυπικά και απορρίπτει ως νόμω αβάσιμη την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 395/ 24-04-2018 αναφερόμενη ως «ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ.

- Απορρίπτει ως απαράδεκτη την με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 406/ 27-04-2018 «Ένσταση» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑΣ.

- Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου στο Ταμείο της Ένωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ                   ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ Ε. - ΓΙΑΓΙΑΣ Γ.

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.14/18

31/3/2018,1/4/2018   Αριθμ.Πρακτ.14/12-4-2018

 

A’  ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,  28η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

28η

1299776

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Ν.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

14/12-4-2018

2

28η

1273581

ZACE E.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10

14/12-4-2018

 

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

275848

ΜΕΛΙΔΗΣ Κ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

14/12-4-2018

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡ.15/18

4,11,14,15/4/2018   Αριθμ.Πρακτ.15/19-4-2018

 

A’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

29η

1397643

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Χ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

15/19-4-2018

2

29η

1220889

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Δ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

15/19-4-2018

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά ΕΠΙΠΛΗΞΗ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 15/19-4-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ «ΜΠΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα PLAYOFF, B’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, A’ ΦΑΣΗ, 1η ΑΓΩΝ «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ» 15/4/2018 .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.13/18

24-25/3/2018   Αριθμ.Πρακτ.13/29-3-2018

 

A’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

27η

540319

ΚΟΚΟΛΗΣ Γ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10

13/29-3-2018

2

27η

1153181

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

3

27η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ-Π

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

4

27η

1337266

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

5

27η

1299285

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Α.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                            ‘ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ’

                                                                                        

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή διακοσίων ευρώ (200€) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 29/3/2018 μέχρι και 29/4/2018 που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον προπονητή του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                            ‘ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά ΕΠΙΠΛΗΞΗ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΣΑΝΤΑ ΚΟΣΜΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016’

Κύριε Πρόεδρε

 

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά ΕΠΙΠΛΗΞΗ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                      ‘ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά χρηματική ποινή εβδομήντα(70€) ευρώ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ «ΠΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) ).

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00