ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.29/18

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. ,6η Αγωνιστική από 20-21/10/2018 επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1183502

ΝΤΟΝΤΗΣ Γ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

29/26-10-2018

2

1186440

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Σ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

29/26-10-2018

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α. επιβάλει:

  • Χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στον εκπρόσωπο του Σωματείου «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 6η Αγωνιστική «ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» το Σάββατο 20/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 12 και 15 παρ.6)

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.28/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/2018

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. ,4η και 5η Αγωνιστική από 13-14,17/10/2018 επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1418654

ΠΑΤΣΗΣ Σ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

28/19-10-2018

2

581265

ΦΟΥΡΛΗΣ Θ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

28/19-10-2018

3

1252914

ΧΑΤΖΗΣ Ν.

ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

28/19-10-2018

4

1289190

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

28/19-10-2018

5

1430876

DANAJ A.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

28/19-10-2018

6

540217

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Σ.

ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

4

40 €

28/19-10-2018

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α. επιβάλει:

  • Επίπληξη στο Σωματείο «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ» την Κυριακή 14/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 15 παρ.2,6)
  • Χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€) στο Σωματείο «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ» το Σάββατο 13/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 15 παρ.3,6)
  • Χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στον εκπρόσωπο του Σωματείου «ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ» ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική «ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» την Κυριακή 14/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 12 και 15 παρ.6)
  • Επίπληξη στον εκπρόσωπο του Σωματείου «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» την Κυριακή 14/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 12 και 15 παρ.6)
  • Χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€) στο Σωματείο «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 5η Αγωνιστική «ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» την Τετάρτη 17/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 15 παρ.1,6)
  • Χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€) στο Σωματείο «ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 5η Αγωνιστική «ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» την Τετάρτη 17/10/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 15 παρ.3,6)

 

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.26/2018

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. ,2η Αγωνιστική από 29-30/9/2018 επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1178111

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

26/4-10-2018

2

1301317

ΣΚΕΜΠΙ Ε.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

26/4-10-2018

3

1375350

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

26/4-10-2018

4

581846

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

26/4-10-2018

5

1368186

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Κ.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

26/4-10-2018

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α. επιβάλει:

  • Επίπληξη στο Σωματείο «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 2η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» το Σάββατο 29/9/2018. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 15 παρ.2,6)

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.27/18

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ  ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 3η  583628 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I   1 10 € 27/11-10-2018
2 3η  1478545 KACHAN DE FREITAS SO ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I   1 10 € 27/11-10-2018

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΑΚΤ.25/18

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. από 22-23/9/2018 επιβάλει την παρακάτω ποινή:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ  ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 1η  1317460 ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ. ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 Αρθρο 10 παρ.1 α  I   1 10 € 25/26-9-2018

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00