ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/3-3-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ,ΠΑΙΔΙΚΟ

22,25,26/2/2017,1/3/2017        Αριθμ.Πρακτ.08/3-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 21η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

21η

1132855

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

08/3-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 3/04/2017

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/23-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15,18-19,20/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.07/23-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 20η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

20η

1401738

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/23-2-2017

2

20η

1326177

ΜΟΥΤΣΑΙ Λ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

07/23-2-2017

3

20η

1368182

ΚΑΠΠΑΣ Π.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/23-2-2017

4

20η

1388785

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Γ.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

5

20η

1353861

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Γ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

6

20η

1317460

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,17η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

492971

ΓΚΕΛΗΣ Δ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,19η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1193800

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΣΤ.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/23-2-2017

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 23/03/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

                              ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

                       

1. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)   που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/23-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 20η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»  το Σάββατο 18/2/2017.

2. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/23-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017.

3. Αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα μιας(1) αγωνιστικής ημέρας  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/23-2-2017  στο Σωματείο σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15,18-19,20/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.07/22-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 20η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

20η

1401738

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/22-2-2017

2

20η

1326177

ΜΟΥΤΣΑΙ Λ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

07/22-2-2017

3

20η

1368182

ΚΑΠΠΑΣ Π.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/22-2-2017

4

20η

1388785

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Γ.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

5

20η

1353861

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Γ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

6

20η

1317460

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,17η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

492971

ΓΚΕΛΗΣ Δ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,19η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1193800

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΣΤ.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/22-2-2017

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 22/03/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

                              ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

                       

1. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)   που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/22-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 20η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»  το Σάββατο 18/2/2017.

2. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/22-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017.

3. Αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα μιας(1) αγωνιστικής ημέρας  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/22-2-2017  στο Σωματείο σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

 

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.5/8-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4-5/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.05/08-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 18η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

1299776

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Ν.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

2

18η

1301567

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Δ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

3

18η

1289192

ΚΟΚΟΛΗΣ Σ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

05/8-2-2017

4

18η

1257875

ΚΟΥΣΗΣ Σ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

05/8-2-2017

5

18η

578583

ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ Γ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

6

18η

1217108

ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ Κ.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

7

18η

501481

ΛΙΟΝΑΣ Χ.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,17η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

1303222

ΣΑΝΤΑΣ Χ.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

2

17η

1405246

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

05/8-2-2017

3

17η

1276663

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,17η   ΑΓΩΝΙΣΤ, B’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

1331707

ΣΑΡΑΚΗΣ Γ.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

2

17η

1137026

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΡ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

3

17η

1280193

ΚΩΣΤΑΣ Β.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/8-2-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 08/03/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ                           

1.Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)   που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 05/08-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 18η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016»  το Σάββατο 04/2/2017.

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.6/15-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ

11-12/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.06/15-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 19η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1251780

ΙΩΑΝΝΟΥ Ε.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

06/15-2-2017

2

19η

1317729

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Σ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

3

19η

1173599

ΘΕΡΙΑΝΟΣ Σ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,18η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

1278288

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.

ΑΝΑΓ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΔ

Αρθρο 10 παρ.1 β+ΑΡΧΗΓΟΣ

3

30 €

06/15-2-2017

2

18η

1416001

ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.

ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,18η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

442215

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Π.

ΑΠΟΛ. ΒΟΥΒ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

06/15-2-2017

ΠΑΙΔΙΚΟ ,12η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

12η

1432337

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 15/03/2017

 

ΠΡΟΣ                                 

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

                                 ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

                                 Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

1. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 15/2/2017 μέχρι και 15/3/2017 (Πειθαρχ.Κώδικας άρθρο 12-α)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/15-2-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  «ΠΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ»  την Κυριακή 12/2/2017.

2. Καλεί  σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 21/02/2017  το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ» την Κυριακή 12/2/2017.

 

3. Καλεί  σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 21/02/2017  το Σωματείο «ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ» την Κυριακή 12/2/2017.

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.4/1-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

28-29/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.04/01-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 17η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

1170896

ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Γ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

04/01-2-2017

2

17η

472102

ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ Δ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

04/01-2-2017

3

17η

1382494

ΠΑΠΑΣ ΑΝΔ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

04/01-2-2017

4

17η

1399503

DEDI I.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,16η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1296103

ΚΩΛΕΤΣΗΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

2

16η

1306448

ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

04/01-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,16η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1345496

ΖΑΒΑΛΗΣ Θ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

04/01-2-2017

2

16η

1132854

ΛΕΝΗΣ Β.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

04/01-2-2017

3

16η

1404349

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Λ.

ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

4

16η

397866

ΠΕΠΟΝΗΣ Ε.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/03/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00