ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ,ΠΑΙΔΙΚΟ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

                                                                    Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

- ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

- ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

- ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

                                                                                -έδρες τους

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ»

Κύριε Πρόεδρε,

   Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Παιδικού Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας, με  αριθμό Πρακτικού 06/12-12-2016 ο αγώνας της 20/11/2016 «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ», ο αγώνας της 27/11/2016 «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ – ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ», ο αγώνας της 04/12/2016 «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»  οι οποίοι αγώνες ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ  με υπαιτιότητα του Σωματείου ‘ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ’ σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π., ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτούς στα αντίπαλα Σωματεία ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ , επιβάλλεται χρηματική ποινή εκατό πενήντα ευρώ(150€) για κάθε αγώνα που δεν συμμετείχε το Σωματείο, συνολικά ποινή τετρακόσια πενήντα ευρώ(450€), σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ(γ. Για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150€ .)- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, περιόδου 2016-17.

   Το Σωματείο επίσης αποβάλλεται από  τους  υπόλοιπους  αγώνες του ΠΑΙΔΙΚΟΥ πρωταθλήματος. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (β. Ομάδα σωματείου που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες Πρωταθλήματος της  αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, αποκλείεται  από  τις  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, περιόδου 2016-17.

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤ.31/14-12-2016,ΚΑΙ ΕΠΙΤΡ.ΠΡΩΤΑΘΛ. ΠΡ.29/14-12-2016

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4,7,10,11/12/2016        Αριθμ.Πρακτ.31/14-12-2016

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 12η ,10η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1170896

ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Γ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

31/14-12-2016

2

10η

1278285

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Χ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

31/14-12-2016

3

12η

1180479

ΠΑΠΑΣ Θ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

31/14-12-2016

4

12η

1166865

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ Γ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

31/14-12-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 9η ,11η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1368049

ΒΕΝΕΤΗΣ Σ.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ.ΟΙ ΙΩΝΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

31/14-12-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 11η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

11η

507624

ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ Ι.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

31/14-12-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 13/01/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA :  ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                                ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

                                ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

1. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 31/14-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ «ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΒΛΑΣΣΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 12η ΑΓΩΝ, «ΘΡΙΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ»  το Σάββατο 10/12/2016.

2. Ποινή διακόσια ευρώ(200€), αφαίρεση τριών(-3) βαθμών από τον Πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2016-17 και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2) αγωνιστικών ημερών  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 31/14-12-2016 στο Σωματείο σας «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ»  την  Κυριακή 4/12/2016, 10η αγωνιστική. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ και Άρθρο 28,29)

 

3. Ποινή διακόσια ευρώ(200€), και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2) αγωνιστικών ημερών  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 31/14-12-2016 στο Σωματείο σας «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την  Κυριακή 4/12/2016, 10η αγωνιστική. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ και Άρθρο 28,29)

 

   Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

  

  4. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας. με  αριθμό Πρακτικού  29/14-12-2016 ο αγώνας της 04/12/2016 «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» , ο οποίος αγώνας ΔΙΕΚΟΠΗ με υπαιτιότητα του Φιλοξενούμενου Σωματείου ‘ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ’ πριν την κανονική λήξη του, σύμφωνα με το άρθρο 21 2β του Κ.Α.Π. ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτόν στο αντίπαλο Σωματείο ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ , αφαιρούνται τρείς(3) βαθμοί από τον Βαθμολογικό Πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος 2016-17 καθώς και δύο(2) Βαθμοί από το Πρωτάθλημα που θα συμμετέχει την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018.

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/30-11-16

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

23,26.27/11/2016        Αριθμ.Πρακτ.29/30-11-2016

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 10η   ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1422653

ΧΟΤΖΑ Α.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

29/30-11-2016

2

10η

1401154

ΧΗAFERI K.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

29/30-11-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 9η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1390637

ΜΑΛΕΣΚΟΣ Ν.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10

29/30-11-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 9η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1351200

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

29/30-11-2016

2

1331707

ΣΑΡΑΚΗΣ Γ.

ΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤ.ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

29/30-11-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 30/12/2016

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

                              Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

 

1. Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 29/30-11-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 «ΦΙΝΤΖΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 8η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 – ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ»  τη Τετάρτη 23/11/2016.

2. Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 29/30-11-2016  στην εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ «ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 9η ΑΓΩΝ, «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ»  την Κυριακή 27/11/2016.

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.30/7-12-2016

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3-4/12/2016        Αριθμ.Πρακτ.30/7-12-2016

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 11η   ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

11η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

30/7-12-2016

2

11η

499059

ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Κ

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

30/7-12-2016

3

11η

1250354

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

30/7-12-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 10η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1406997

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

30/7-12-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 10η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1229962

ΝΤΑΛΛΑΣ Σ

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

30/7-12-2016

2

10η

1351072

ΤΣΕΠΗΣ Κ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ & παρ.3

5

50 €

30/7-12-2016

3

10η

1161433

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

30/7-12-2016

4

10η

1161432

ΛΙΑΛΙΟΣ Η

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

30/7-12-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 6/01/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ

                                ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                                 ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

                                  ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

                                  ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

1.Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 30/07-12-2016  στην εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ «ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 11η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ»  το Σάββατο 3/12/2016.

2.Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 30/07-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ «ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΒΛΑΣΣΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 11η ΑΓΩΝ, «ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»  το Σάββατο 3/12/2016.

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 30/07-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ «ΣΤΟΥΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 11η ΑΓΩΝ, «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ»  το Σάββατο 3/12/2016.

4.Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 30/07-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ «ΚΟΚΟΛΗ Χ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 3η ΑΓΩΝ, «ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ (Β’) – ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Β’)»  την Κυριακή 4/12/2016.

 5. Καλεί  σε γραπτή απολογία το Σωματείο «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» έως και τη Τρίτη 13/12/2016 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» τη Κυριακή 4/12/2016.

 

6.  Καλεί  σε γραπτή απολογία το Σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» έως και τη Τρίτη 13/12/2016 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» τη Κυριακή 4/12/2016.

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.28/23-11-2016

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

19-20/11/2016        Αριθμ.Πρακτ.28/23-11-2016

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,9η   ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1401738

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

28/23-11-2016

2

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ ΕΛ.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

28/23-11-2016

3

564191

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

28/23-11-2016

4

507516

ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

28/23-11-2016

5

1255309

ΤΣΟΜΠΑΙ Λ.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

28/23-11-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 8η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1171774

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΕΥΣ.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ.ΟΙ ΙΩΝΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10

28/23-11-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 8η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1149547

ΝΑΣΤΑΣ Ι.

ΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤ.ΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

28/23-11-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 23/12/2016

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

                           ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

                           Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

 

1.Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/23-11-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ «ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 9η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  το Σάββατο 19/11/2016.

2.Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/23-11-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Α’ ΟΜΙΛΟΥ, 8η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ»  την Κυριακή 20/11/2016.

3.Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/23-11-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ «ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 8η ΑΓΩΝ, «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ – Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ»  την Κυριακή 20/11/2016.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00