ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤ. 10/15-3-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ

8,11,12/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.10/15-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 23η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

23η

1152634

ΠΑΠΠΑΣ Σ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

10/15-3-2017

2

23η

1277373

ΑΡΓΥΡΟΣ Π.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

10/15-3-2017

                                 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,Α’ ΟΜΙΛ.,  21η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

21η

1201651

ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗΣ Θ.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

10/15-3-2017

2

21η

1132122

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  II.  

1

10 €

10/15-3-2017

                               

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,Β’ ΟΜΙΛ.,  21η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

21η

1455949

ΣΑΛΟΥΚΑΣ Γ-Ρ

ΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

10/15-3-2017

2

21η

1315322

ΚΑΤΣΕΝΟΣ Δ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

10/15-3-2017

3

21η

540561

ΝΤΟΥΣΚΑΣ Β.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ.

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

10/15-3-2017

                                 

ΚΥΠΕΛΛΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ, 8/3/2017

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ

1122370

ΤΡΙΑΝΤΟΣ Β.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

10/15-3-2017

ΤΕΛΙΚΟΣ

1220102

ΜΑΡΚΟΣ Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

10/15-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 14/04/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤO  ΣΩΜΑΤΕΙO :  ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 10/15-03-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 23η ΑΓΩΝ, «ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  το Σάββατο 11/3/2017.

 

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡ.9/9-3-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4-5/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.09/9-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 22η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

22η

472102

ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ Δ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.+ΑΡΧΗΓΟΣ

5

50 €

09/9-3-2017

2

22η

1273581

ZACE EF.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

09/9-3-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,Β’ ΟΜΙΛ.,  20η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

20η

1397108

STAYRI ER.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

09/9-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 7/04/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

                             ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                              ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

                              ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

 

1. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)     που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στο Σωματείο σας ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 22η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»  το Σάββατο 04/3/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας  ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΜΠΕΚΑ ΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 22η ΑΓΩΝ, «ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  το Σάββατο 04/3/2017.

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)       που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 22η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ»  το Σάββατο 04/3/2017.

4.Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας  ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ ΟΜΙΛ., 20η ΑΓΩΝ, «ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ»  την Κυριακή 5/3/2017.

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/23-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15,18-19,20/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.07/23-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 20η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

20η

1401738

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/23-2-2017

2

20η

1326177

ΜΟΥΤΣΑΙ Λ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

07/23-2-2017

3

20η

1368182

ΚΑΠΠΑΣ Π.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/23-2-2017

4

20η

1388785

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Γ.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

5

20η

1353861

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Γ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

6

20η

1317460

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,17η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

492971

ΓΚΕΛΗΣ Δ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/23-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,19η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1193800

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΣΤ.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/23-2-2017

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 23/03/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

                              ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

                       

1. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)   που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/23-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 20η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»  το Σάββατο 18/2/2017.

2. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/23-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017.

3. Αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα μιας(1) αγωνιστικής ημέρας  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/23-2-2017  στο Σωματείο σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15,18-19,20/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.07/22-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 20η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

20η

1401738

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/22-2-2017

2

20η

1326177

ΜΟΥΤΣΑΙ Λ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

07/22-2-2017

3

20η

1368182

ΚΑΠΠΑΣ Π.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/22-2-2017

4

20η

1388785

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Γ.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

5

20η

1353861

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Γ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

6

20η

1317460

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,17η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

492971

ΓΚΕΛΗΣ Δ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

07/22-2-2017

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,19η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1193800

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΣΤ.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

07/22-2-2017

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 22/03/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

                              ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

                       

1. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)   που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/22-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 20η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»  το Σάββατο 18/2/2017.

2. Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/22-2-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017.

3. Αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα μιας(1) αγωνιστικής ημέρας  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 07/22-2-2017  στο Σωματείο σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ»  την Κυριακή 12/2/2017. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

 

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/3-3-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ,ΠΑΙΔΙΚΟ

22,25,26/2/2017,1/3/2017        Αριθμ.Πρακτ.08/3-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 21η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

21η

1132855

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

08/3-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 3/04/2017

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.6/15-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ

11-12/2/2017        Αριθμ.Πρακτ.06/15-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 19η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1251780

ΙΩΑΝΝΟΥ Ε.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

06/15-2-2017

2

19η

1317729

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Σ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

3

19η

1173599

ΘΕΡΙΑΝΟΣ Σ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,18η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

1278288

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.

ΑΝΑΓ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΔ

Αρθρο 10 παρ.1 β+ΑΡΧΗΓΟΣ

3

30 €

06/15-2-2017

2

18η

1416001

ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.

ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,18η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

442215

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Π.

ΑΠΟΛ. ΒΟΥΒ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

06/15-2-2017

ΠΑΙΔΙΚΟ ,12η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

12η

1432337

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/15-2-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 15/03/2017

 

ΠΡΟΣ                                 

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

                                 ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

                                 Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

1. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 15/2/2017 μέχρι και 15/3/2017 (Πειθαρχ.Κώδικας άρθρο 12-α)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/15-2-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  «ΠΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 18η ΑΓΩΝ, «ΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ»  την Κυριακή 12/2/2017.

2. Καλεί  σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 21/02/2017  το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ» την Κυριακή 12/2/2017.

 

3. Καλεί  σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 21/02/2017  το Σωματείο «ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ» την Κυριακή 12/2/2017.

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00