ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.3/25-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ

18.21-22/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.03/25-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 16η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ-Π

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

2

16η

1435394

BILANI R.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

3

16η

1145787

ΔΗΜΑΣ ΧΡ.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1354085

ΓΚΙΝΗΣ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

2

15η

1332583

ΠΑΣΧΟΣ Κ.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β +ΑΡΧΗΓΟΣ

3

30 €

03/25-1-2017

3

15η

1229959

ΝΤΑΛΛΑΣ Δ

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

ΠΑΙΔΙΚΟ ,7η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1457548

BAKA M.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 24/02/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ‘04

                             ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 16η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  το Σάββατο 21/1/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04 «ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 15η ΑΓΩΝ, «ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ’04 – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

 

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ «ΤΑΓΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 15η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ

18.21-22/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.03/25-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 16η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ-Π

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

2

16η

1435394

BILANI R.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

3

16η

1145787

ΔΗΜΑΣ ΧΡ.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1354085

ΓΚΙΝΗΣ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

2

15η

1332583

ΠΑΣΧΟΣ Κ.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β +ΑΡΧΗΓΟΣ

3

30 €

03/25-1-2017

3

15η

1229959

ΝΤΑΛΛΑΣ Δ

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

ΠΑΙΔΙΚΟ ,7η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1457548

BAKA M.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 24/02/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ‘04

                             ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 16η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  το Σάββατο 21/1/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04 «ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 15η ΑΓΩΝ, «ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ’04 – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ «ΤΑΓΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 15η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤ.2/18-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

14-15/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.02/18-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 15η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1180479

ΠΑΠΑΣ Θ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

2

15η

1161040

ΚΑΠΟΤΗΣ Σ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

3

15η

1278894

ΛΑΓΟΣ Η.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,14η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1271027

ΝΑΣΗΣ Π.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,14η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1407013

ΓΑΒΡΙΗΛ Α.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

2

14η

1169362

ΣΚΑΡΠΟΣ Σ-Β

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

02/18-1-2017

3

14η

1443048

KACAJ E.

ΑΟ ΡΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

4

14η

1241215

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

5

14η

1327199

BRAKAJ M.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

02/18-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 17/02/2017

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/21-12-2016

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ

14,17,18/12/2016        Αριθμ.Πρακτ.32/21-12-2016

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ,14-12-2016

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Γ' ΦΑΣΗ

540319

ΚΟΚΟΛΗΣ Γ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

32/21-12-2016

 

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 13η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1250354

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

32/21-12-2016

2

13η

1445396

DIAN L.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

32/21-12-2016

3

13η

1208304

ΜΗΝΑΣ Α.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

32/21-12-2016

4

13η

1417878

ΡΙΣΤΑΝΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

32/21-12-2016

5

13η

569207

ΧΑΣΑΚΗΣ Χ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

32/21-12-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,12η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

12η

1200867

ΝΑΝΟΣ-ΒΕΡΥΚΙΟΣ Χ.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

32/21-12-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 20/01/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

                              ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

 1.Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 32/21-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»  το Σάββατο 17/12/2016.

2, Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 32/21-12-2016  στο Σωματείο σας ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»  το Σάββατο 17/12/2016.

3. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 32/21-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ»  το Σάββατο 17/12/2016.

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/11-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ

21/12/2016, 4,7,8/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.01/11-1-2017

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ,21-12-2016

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Γ' ΦΑΣΗ

1138861

ΠΑΠΠΑΣ Δ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ Κ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 14η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1372879

ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

2

14η

1276912

GOGA A.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

3

14η

1177813

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ Γ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

4

14η

500042

ΤΖΙΜΑΣ Ν.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,13η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1227975

ΤΟΛΜΙΔΗΣ Κ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/11-1-2017

2

13η

562568

ΜΠΟΚΙΑΣ Γ.

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/11-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,13η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1354085

ΓΚΙΝΗΣ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

01/11-1-2017

2

13η

1315322

ΚΑΤΣΕΝΟΣ Δ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

3

13η

1373256

ΝΑΣΗΣ Π.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

4

13η

1280193

ΚΩΣΤΑΣ Β.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

5

13η

470871

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Φ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

6

13η

1229926

ΠΑΝΟΥ Γ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

7

13η

564285

ΤΟΥΣΗΣ Β.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

8

13η

387288

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/11-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 10/02/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

                             ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

                             ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

                              Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕΤΟ ΑΓΙΑ «ΡΙΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 08/1/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ «ΜΠΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 08/1/2017.

3. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ «ΤΑΓΓΑ Σ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04»  την Κυριακή 08/1/2017.

4. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04 «ΚΩΝΣΤΑ Κ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04»  την Κυριακή 08/1/2017.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ,11/12/16, Β' ΕΡΑΣ.

                                                                    Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

-ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

-ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                -έδρες τους

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ»

 

Κύριε Πρόεδρε,

   Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Πρωταθλήματος/Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας, με  αριθμό Πρακτικού 29/14-12-2016 ο αγώνας της 11/12/2016 «ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  ο οποίος αγώνας ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ  με υπαιτιότητα του Φιλοξενούμενου Σωματείου ‘ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’ σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π., ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτόν στο αντίπαλο Σωματείο ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , αφαιρούνται δύο(2) βαθμοί από τον Βαθμολογικό Πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος 2016-17 και δύο(2) Βαθμοί από το Πρωτάθλημα που θα συμμετέχει την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018. Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή πεντακόσια ευρώ(500€) στο Σωματείο  σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κ.Α.Π.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00