ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤ.14/12-4-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8, 9/4/2017,     Αριθμ.Πρακτ.14/12-4-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. 29η   ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

29η

1401154

XHAFERI K.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

14/12-4-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 15/5/2017

 

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 6η ΑΓΩΝΙΣΤ. 9/4/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤO ΣΩΜΑΤΕΙO: :  ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

1, Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 14/12-4-2017  στο  Σωματείο σας  "ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ"  για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Προπαιδικού Πρωταθλήματος, 6η ΑΓΩΝ, «ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ  – ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ»  την Κυριακή  9/4/2017.

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ.13/5-4-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

                                                                                                                                                            29/3/2017,1/4/2017,     Αριθμ.Πρακτ.13/5-4-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. 27η 28η  ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1

27η

1161040

ΚΑΠΟΤΗΣ Ζ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

13/5-4-2017

27η

1139610

ΦΕΚΚΑΣ Κ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

13/5-4-2017

27η

1369325

ΜΑΓΚΑΝΑΚΗΣ Β.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

13/5-4-2017

 4

28η

1176867

ΛΙΑΣΚΟΣ Ρ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

13/5-4-2017

 5

28η

557278

ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

13/5-4-2017

28η

1255309

ΤΣΟΜΠΑΙ Λ.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.Κ.

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

13/5-4-2017

 

PLAY OFF B’ 1η ΑΓΩΝΙΣΤ

 

2/4/2017,     Αριθμ.Πρακτ.13/5-4-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1

12155006

KASHARI Ε.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

13/5-4-2017

 2

1345496

ΖΑΒΑΛΗΣ Θ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

13/5-4-2017

3

1229768

ΚΟΛΙΟΣ Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

13/5-4-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 08/05/2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 12/29-3-2017

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

 

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

26/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.12/29-3-2017

 

 Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. 26η    ΑΓΩΝΙΣΤ

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

26η

1281791

CELAY E. T.

ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

12/29-3-2017

2

26η

125179

ΝΑΝΟΣ Χ.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛAN/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

12/29-3-2017

3

26η

1420624

CELA S.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ-Κ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

12/29-3-2017

4

26η

1276912

GOGA A.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

12/29-3-2017

5

26η

1255232

ΣΚΑΡΠΟΣ Η.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

12/29-3-2017

6

26η

1220097

ΙΣΠΟΓΛΟΥ Α.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

12/29-3-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/05/2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 12/29-3-2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

26/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.12/29-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. 26η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

7

26η

1279145

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

12/29-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/05/2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ 11/22-3-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15,18,19/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.11/22-3-2017

 

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. 24η , – 25η  ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

1

24η

1145795

ΤΟΡΕ Π.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

11/22-3-2017

2

25η

1327876

Τουργέλης Ν.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10

11/22-3-2017

                                   

 

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,Β’ ΟΜΙΛ.,  22η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

22η

505757

Κατσαούνης Χ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

11/22-3-2017

                         

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 24/04/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤO ΣΩΜΑΤΕΙO :  ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 11/22-03-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας  Απόλλων Πάργας «Μουστάκα Γεώργιο»

για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 24η ΑΓΩΝ, «ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣΚ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ»  την Τετάρτη 15/3/2017.

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00