ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.4/1-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

28-29/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.04/01-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 17η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

1170896

ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Γ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

04/01-2-2017

2

17η

472102

ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ Δ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

04/01-2-2017

3

17η

1382494

ΠΑΠΑΣ ΑΝΔ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

04/01-2-2017

4

17η

1399503

DEDI I.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,16η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1296103

ΚΩΛΕΤΣΗΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

2

16η

1306448

ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

04/01-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,16η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1345496

ΖΑΒΑΛΗΣ Θ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

04/01-2-2017

2

16η

1132854

ΛΕΝΗΣ Β.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

04/01-2-2017

3

16η

1404349

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Λ.

ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

4

16η

397866

ΠΕΠΟΝΗΣ Ε.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/03/2017

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.3/25-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ

18.21-22/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.03/25-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 16η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ-Π

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

2

16η

1435394

BILANI R.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

3

16η

1145787

ΔΗΜΑΣ ΧΡ.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1354085

ΓΚΙΝΗΣ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

2

15η

1332583

ΠΑΣΧΟΣ Κ.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β +ΑΡΧΗΓΟΣ

3

30 €

03/25-1-2017

3

15η

1229959

ΝΤΑΛΛΑΣ Δ

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

ΠΑΙΔΙΚΟ ,7η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1457548

BAKA M.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 24/02/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ‘04

                             ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 16η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  το Σάββατο 21/1/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04 «ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 15η ΑΓΩΝ, «ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ’04 – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

 

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ «ΤΑΓΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 15η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ

18.21-22/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.03/25-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 16η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ-Π

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

2

16η

1435394

BILANI R.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

3

16η

1145787

ΔΗΜΑΣ ΧΡ.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

03/25-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,15η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1354085

ΓΚΙΝΗΣ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

2

15η

1332583

ΠΑΣΧΟΣ Κ.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β +ΑΡΧΗΓΟΣ

3

30 €

03/25-1-2017

3

15η

1229959

ΝΤΑΛΛΑΣ Δ

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

ΠΑΙΔΙΚΟ ,7η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1457548

BAKA M.

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

03/25-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 24/02/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

                             Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ‘04

                             ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 16η ΑΓΩΝ, «ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  το Σάββατο 21/1/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04 «ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 15η ΑΓΩΝ, «ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ’04 – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/25-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ «ΤΑΓΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 15η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ»  την Κυριακή 22/1/2017.

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/11-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ

21/12/2016, 4,7,8/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.01/11-1-2017

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ,21-12-2016

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Γ' ΦΑΣΗ

1138861

ΠΑΠΠΑΣ Δ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ Κ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 14η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1372879

ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

2

14η

1276912

GOGA A.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

3

14η

1177813

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ Γ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

4

14η

500042

ΤΖΙΜΑΣ Ν.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,13η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1227975

ΤΟΛΜΙΔΗΣ Κ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/11-1-2017

2

13η

562568

ΜΠΟΚΙΑΣ Γ.

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/11-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,13η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1354085

ΓΚΙΝΗΣ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

01/11-1-2017

2

13η

1315322

ΚΑΤΣΕΝΟΣ Δ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

3

13η

1373256

ΝΑΣΗΣ Π.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

4

13η

1280193

ΚΩΣΤΑΣ Β.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

5

13η

470871

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Φ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

6

13η

1229926

ΠΑΝΟΥ Γ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

01/11-1-2017

7

13η

564285

ΤΟΥΣΗΣ Β.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

01/11-1-2017

8

13η

387288

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/11-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 10/02/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

                             ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

                             ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

                              Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04

1. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕΤΟ ΑΓΙΑ «ΡΙΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 08/1/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ «ΜΠΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την Κυριακή 08/1/2017.

3. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ «ΤΑΓΓΑ Σ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04»  την Κυριακή 08/1/2017.

4. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 01/11-1-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04 «ΚΩΝΣΤΑ Κ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Β’ Ομίλου, 13η ΑΓΩΝ, «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ‘04»  την Κυριακή 08/1/2017.

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤ.2/18-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

14-15/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.02/18-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 15η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1180479

ΠΑΠΑΣ Θ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

2

15η

1161040

ΚΑΠΟΤΗΣ Σ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

3

15η

1278894

ΛΑΓΟΣ Η.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,14η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1271027

ΝΑΣΗΣ Π.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,14η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1407013

ΓΑΒΡΙΗΛ Α.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

2

14η

1169362

ΣΚΑΡΠΟΣ Σ-Β

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

02/18-1-2017

3

14η

1443048

KACAJ E.

ΑΟ ΡΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

4

14η

1241215

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

5

14η

1327199

BRAKAJ M.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

02/18-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 17/02/2017

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/21-12-2016

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ

14,17,18/12/2016        Αριθμ.Πρακτ.32/21-12-2016

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΦΑΣΗ,14-12-2016

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Γ' ΦΑΣΗ

540319

ΚΟΚΟΛΗΣ Γ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

32/21-12-2016

 

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 13η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1250354

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

32/21-12-2016

2

13η

1445396

DIAN L.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

32/21-12-2016

3

13η

1208304

ΜΗΝΑΣ Α.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

32/21-12-2016

4

13η

1417878

ΡΙΣΤΑΝΗΣ Κ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

32/21-12-2016

5

13η

569207

ΧΑΣΑΚΗΣ Χ.

ΑΜΒΡΑΚ. ΒΟΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

32/21-12-2016

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,12η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

12η

1200867

ΝΑΝΟΣ-ΒΕΡΥΚΙΟΣ Χ.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

32/21-12-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 20/01/2017

 

ΠΡΟΣ                                              

ΤA  ΣΩΜΑΤΕΙA : ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

                              ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

 1.Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 32/21-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»  το Σάββατο 17/12/2016.

2, Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 32/21-12-2016  στο Σωματείο σας ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»  το Σάββατο 17/12/2016.

3. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 32/21-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 13η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ»  το Σάββατο 17/12/2016.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00