ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 29/7-12-2017

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                2,3/12/2017,     Αριθμ.Πρακτ.29/7-12-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

12η

1279145

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

29/7-12-2017

2

12η

1318788

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Χ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

29/7-12-2017

3

12η

1145795

ΤΟΡΕ Π.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ. 1 α  I 

1

10 €

29/7-12-2017

4

12η

1421324

ΚΑΤΑΓΗΣ Β.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

29/7-12-2017

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

               

                3/12/2017,     Αριθμ.Πρακτ.29/7-12-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

16

455007

ΣΠΥΡΑΚΟΣ Π.

ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΡΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

29/7-12-2017

17

1269906

ΒΕΡΓΙΝΗΣ Ι.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

29/7-12-2017

18

1222655

ΣΟΛΔΑΤΟΣ Π.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

29/7-12-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 07/01/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΑΚΤ. Νο 29/7-12-2017

ΠΟΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ"

Σύμφωνα με τα άρθρα 19,20 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ τιμωρείται:

α) Αφαίρεση τριών βαθμών (-3) από τον πίνακα Βαθμολογίας του τρέχοντος Πρωταθλήματος.

β) Διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο για το διάστημα τριών (3) αγωνιστικών.

γ) Χρηματική ποινή εξακοσίων Ευρώ (600€).

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 28/30-11-2017

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                25,26/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.28/30-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

11η

1448971

SUKU E.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

28/30-11-2017

2

11η

1202357

ΤΣΑΙΜΟΣ Α.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

28/30-11-2017

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                26/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.28/30-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1368682

ΣΠΥΡΑΚΟΣ Σ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Άρθρο 10 παρ. α  I

1

10 €

28/30-11-2017

2

56604

ΣΤΕΦΟΣ Φ.

Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

28/30-11-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 04/01/2018

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 26/17-11-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                11/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.26/17-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1273581

ZACE E.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -θ 

1

10 €

26/17-11-2017

2

1139610

ΦΕΚΚΑΣ Κ.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

26/17-11-2017

 

Β’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

                12/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.26/17-11-2017

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1132122

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β  & παρ.3

3

30 €

26/17-11-2017

2

1271027

ΝΑΣΗΣ Π.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

26/17-11-2017

3

1182835

ΤΣΕΝΙΛΟΓΛΟΥ Χ.

ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

26/17-11-2017

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 18/12/2017

 ΠΟΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ»

 

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ» ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ  ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΑ 0-3, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ   ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500) ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ  ΤΡΕΧΟΝΤOΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 27/24-11-2017

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                18,19/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.27/24-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1198054

ΜΠΡΟΥΒΑΣ Κ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/24-11-2017

2

10η

1289190

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Α.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

27/24-11-2017

3

10η

1176867

ΛΙΑΣΚΟΣ Ρ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/24-11-2017

4

10η

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ Ε.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/24-11-2017

5

10η

561921

ΟΡΦΑΝΟΣ Λ.

ΑΟ ΡΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 -ε 

5

50 €

27/24-11-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 28/12/2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 25/9-11-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.25/9-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ Ε.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

2

396044

ΡΙΖΟΣ Α.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

25/9-11-2017

3

1198056

ΜΑΡΚΟΣ Β.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

Β’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2η & 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5-8/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.25/9-11-2017

   

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1418068

ΒΛΑΧΟΣ Σ.

ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

25/9-11-2017

2

1370376

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

25/9-11-2017

3

1335091

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Χ.

ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

4

1138779

ΛΙΟΝΤΟΣ Ν.

ΝΙΚΗ  ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

5

1467476

ΤΟΠΙ Κ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

25/9-11-2017

6

387288

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

25/9-11-2017

7

505757

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Χ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

25/9-11-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 9/12/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00