ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.20/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 3η Αγων., από 05-06/10/2019 και Β’ Φάση Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Π.-Λ. από 09/10/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Β'ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1217139

ΛΑΖΑΝΑΣ Γ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

20/10-10-2019

2

Β'ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1317222

ΒΡΑΧΝΟΣ Π.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

20/10-10-2019

3

Β'ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1223997

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

20/10-10-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΚΥΠΕΛΛΟ Β' ΦΑΣΗ

ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

20/10-10-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

·         Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται  στην πρόσληψη προπονητή, κατ' άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).

1.       ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ.

Η  Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 3η  Αγωνιστική, περιόδου 2019-20 «ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ» (05/10/2019) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Φιλοξενούμενης ομάδας «ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..)

Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στο Σωματείο «ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ»,  σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..

 

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.19/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/2019

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 2η Αγων., από 28-29/9/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1299778

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Ν.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

19/3-10-2019

2

1137026

ΒΑΓΓΕΛΟΣ Ο.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

19/3-10-2019

3

1435299

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Δ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

19/3-10-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1η, Α'

ΖΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΙΘ.ΚΩΔ. Αρθρο 8 και 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

19/3-10-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

 • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο Σωματείο ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,1η Αγων. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015» το Σάββατο 21/9/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
 • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται  στην πρόσληψη προπονητή, κατ' άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
 1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.17/19

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Π.-Λ. από 14-15/9/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

A' ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1470391

HYRIA X.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/18-9-2019

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΚΥΠΕΛΛΟ Α' ΦΑΣΗ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΕΙΘ.ΚΩΔ. Αρθρο 8 και 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/18-9-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

 • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Δευτέρα 23/9/2019 το Σωματείο ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Φάσης Κυπέλλου, Ε.Π.Σ. Π.-Λ., «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» την Κυριακή 15/9/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
 • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ' άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
 1. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
 2. Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 3. Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ
 4. ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
 5. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.18/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 1η Αγων., από 21-22/9/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1368682

ΣΠΥΡΑΚΟΣ Σ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

18/25-9-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

 • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Δευτέρα 30/9/2019 το Σωματείο ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,1η Αγων. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015» το Σάββατο 21/9/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
 • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο Σωματείο ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Φάσης Κυπέλλου, Ε.Π.Σ. Π.-Λ., «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» την Κυριακή 15/9/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
 • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ' άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
 1. Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ
 2. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ 2019-2020

Κύριε Πρόεδρε

   Σας κάνουμε γνωστό τα υπόλοιπα Ποινών Ποδοσφαιριστών της Ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019 τα οποία θα εκτίσουν οι ποδοσφαιριστές την περίοδο 2019-2020.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ 2019-2020

         

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1

1421324

ΚΑΤΑΓΗΣ Β.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

3

2

1279963

ΚΑΤΑΓΗΣ Π.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

3

3

1376416

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Γ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

2

4

1257547

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Σ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

2

5

1434533

ΚΩΤΣΗΣ Η. (Κ-16)

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

1

6

1314867

ΛΑΖΑΡΟΣ Ι.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

1

7

483288

ΝΙΚΑΡΗΣ Γ.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ

1

8

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ Ε.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

1

9

1243882

ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Σ. (Κ-14)

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

1

10

1294199

ΦΩΤΙΟΥ Σ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠ/ΜΟΥ

1

11

1422653

ΧΟΤΖΑΣ Α.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

1

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30