ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.06/18

27/1/2018, 03-04/2/2018   Αριθμ.Πρακτ.06/08-2-2018

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 19η,20η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1156503

ΝΤΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ρ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

06/08-2-2018

2

20η

568583

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

3

20η

1278285

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Χ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

4

20η

1317729

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΣΠ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

06/08-2-2018

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1349803

ΤΣΟΛΗΣ Α.

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

06/08-2-2018

2

14η

1452218

ΝΤΙΤΣΟΣ Ι.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

3

14η

1138543

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΣΠ.

ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

1

14η

1169362

ΣΚΑΡΠΟΣ Σ-Β

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

06/08-2-2018

2

14η

1164151

ΚΟΝΑΚΗΣ Ν.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

3

14η

1315322

ΚΑΤΣΕΝΟΣ Δ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

06/08-2-2018

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

‘ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ’

                                                                                               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/08-2-2018

ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση Ένστασης.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή απορρίπτει την ΕΝΣΤΑΣΗ  του Σωματείου ‘ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ’, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας ‘ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΣΑΣ’ στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ ΟΜΙΛΟΥ «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ», 04/2/2018, 14η Αγων., περιόδου 2017-18.

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(Κ.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες, παραγρ.9 )

 

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή Εκατό ευρώ(100€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/08-2-2018  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 20η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ»  03/2/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 15(4) ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά χρηματική Ποινή πεντακοσίων ευρώ(500€)  και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2)  αγωνιστικών ημερών, που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/08-2-2018  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 19η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016»  27/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 14(7),  15(3,4) ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά χρηματική Ποινή πεντακοσίων ευρώ(500€)  και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2)  αγωνιστικών ημερών, που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/08-2-2018 στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 19η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016»  27/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 14(7),  15(3,4) ΚΑΙ 15(6) )

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.05/1-2-2018

27-28/1/2018    Αριθμ.Πρακτ.05/01-2-2018

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1417878

ΡΙΣΤΑΝΗΣ Κ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/01-2-2018

2

19η

1388785

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Γ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

05/01-2-2018

3

19η

1474028

RUGJI A.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/01-2-2018

4

19η

1230593

ΜΑΛΕΣΚΟΣ Η.

ΚΕΡΑΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

05/01-2-2018

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1136199

ΤΖΑΝΗΣ Φ.

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

05/01-2-2018

2

13η

1434533

ΚΩΤΣΗΣ Η.

ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

05/01-2-2018

3

13η

1404349

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Λ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I  KAI  Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ

2

20 €

05/01-2-2018

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

-ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

-ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

 

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε  σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,14,15 έως και τη Τρίτη 06/2/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016» το Σάββατο 27/1/2018.

 

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

   Καλείται σε γραπτή απολογία ο ποδοσφαιριστής του Σωματείου σας ΝΤΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ρ. με ΑΡΙΘΜ.ΦΑΝΈΛΑΣ 13 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΌ ΔΕΛΤΊΟΥ ΕΠΟ 1156503, βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,10,15 έως και τη Τρίτη 06/2/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016» το Σάββατο 27/1/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

-ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

- ΑΟ ΡΙΑ

-έδρες του

                                                                                            

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/1-2-2018

ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση Ένστασης.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή κάνει δεκτή την ΕΝΣΤΑΣΗ  του Σωματείου ‘ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ’, για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή της ομάδας ‘ΑΟ ΡΙΑ’ στον αγώνα ΠΑΙΔΙΚΟΥ Πρωταθλήματος, Β’ Ομίλου, 6η Αγωνιστική, περιόδου 2017-18, «ΑΟ ΡΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ», 28/1/2018.

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(Κ.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Άρθρο 23 Υποβολή ενστάσεων και Άρθρο 24 Εκδίκαση ενστάσεων )

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.10, του Κ.Α.Π., ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτόν στο αντίπαλο Σωματείο ‘ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ’ με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.

Επιβάλλεται επίσης  χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στο Σωματείο ‘ΑΟ ΡΙΑ’.

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

‘ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ’

-έδρα του

                                                                                               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/01-2-2018

ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση Ένστασης.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή απορρίπτει την ΕΝΣΤΑΣΗ  του Σωματείου ‘ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ’, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας ‘ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΣΑΣ’ στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ ΟΜΙΛΟΥ «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ», 28/1/2018, 13η Αγων., περιόδου 2017-18.

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(Κ.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες, παραγρ.9 )

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

AOΠΑΛΑΙΡΟΥ’

-έδρα του

                                                                                            

                                    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/01-2-2018

ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση Ένστασης.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή απορρίπτει την ΕΝΣΤΑΣΗ  του Σωματείου ‘ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ’, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας ‘ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ’ στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ», 27/1/2018, 19η Αγων., περιόδου 2017-18.

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(Κ.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες, παραγρ.9 )

 

 

 

ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.03/18

10,13-14/1/2018    Αριθμ.Πρακτ.03/18-1-2018

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

1139630

ΚΟΚΚΙΝΗΣ Γ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -ε  ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 18

8

80 €

03/18-1-2018

2

17η

504024

ΤΖΙΜΑΣ Α.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

03/18-1-2018

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

11η

1222655

ΣΟΛΔΑΤΟΣ Π.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

Αρθρο 10 παρ.1 -ε 

5

50 €

03/18-1-2018

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε  σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 23/1/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» το Σάββατο 13/1/2018.

 

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ.

                                                                                                                                                                                   

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/18-1-2018  στον προπονητή του Σωματείου σας ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. «ΤΖΙΜΑ ΧΡΗΣΤΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 17η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ»  13/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ.

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή πενήντα ευρώ(50€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/18-1-2018  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 17η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ»  13/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 15(3) ΚΑΙ 15(6) )

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή εβδομήντα ευρώ(70€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/18-1-2018  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 17η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016- ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ»  13/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 15(2) ΚΑΙ 15(6) )

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’

                                                                                         

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή Εβδομήντα ευρώ (70€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 03/18-1-2018  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 17η ΑΓΩΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  13/1/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

 

 

 

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.4/18

13,20-21/1/2018    Αριθμ.Πρακτ.04/25-1-2018

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

‘ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ’

                                                                                               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/25-1-2018

ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση Ένστασης.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή απορρίπτει την ΕΝΣΤΑΣΗ  του Σωματείου ‘ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας ‘ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ’ στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ», 18η Αγων., περιόδου 2017-18.

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(Κ.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες, παραγρ.9 )

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή εκτατών πενήντα ευρώ(150€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 04/25-1-2018  στο Σωματείο σας ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 17η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ»  13/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 15(2) ΚΑΙ 15(6) )

                                                                 

  Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά ΕΠΙΠΛΗΞΗ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 04/25-1-2018  στο Σωματείο σας ‘ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ’  για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β’ ΟΜΙΛΟΥ, 12η ΑΓΩΝ «ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  21-1-2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 15(2) ΚΑΙ 15(6) )

 

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

12η

1201651

ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗΣ Θ.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

04/25-1-2018

ΠΑΙΔΙΚΟ,Β’ ΌΜΙΛΟΣ, 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1434451

ΚΩΣΤΗΣ Π.

ΑΟ ΡΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

04/25-1-2018

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,ΠΟΙΝΕΣ , ΠΡΑΚΤ.2/18

06-07/1/2018    Αριθμ.Πρακτ.02/11-1-2018

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1010736

ΤΣΟΒΙΛΗΣ Δ.

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

02/11-1-2018

2

16η

1186524

ΝΟΝΑΣ Π.

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

02/11-1-2018

3

16η

1276663

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

02/11-1-2018

4

16η

1157742

ΣΑΝΤΑΣ Σ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

02/11-1-2018

5

16η

1220102

ΜΑΡΚΟ Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

02/11-1-2018

6

16η

1385141

GLLUCAD M.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

02/11-1-2018

7

16η

1152007

ΝΙΚΟΥ Κ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/11-1-2018

 

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1171774

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Ε.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

02/11-1-2018

2

10η

1390637

ΜΑΛΕΣΚΟΣ Ν.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/11-1-2018

                                                                  

 Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή Εκατό ευρώ (100€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 02/11-1-2018  στον προπονητή του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 16η ΑΓΩΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ»  06/1/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή ογδόντα  ευρώ (80€)     που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 02/11-1-2018  στο Σωματείο σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 16η ΑΓΩΝ, «ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ»  06/1/2018.(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00