ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ 25/3/2015 - 01/4/2015

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

25/03/2015- 01/04/2015                                                               Αριθμ.Πρακτ.13/03-04-2015

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛ.2014-15,29-03-2015

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1421323

ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ Κ.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙ ΙΩΝΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10

13/03-04-2015

 

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/05/2015

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30