ΠΟινες Αης και Βης Ερασ.Κατηγοριας

 

Η Πειθαρχική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν  τα φύλλα αγώνων της 15, 26/03/2014   και  29,03/14 και 05,12,13/04/14 επιβάλλει τις παρακάτω Ποινές

 

Α΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

1,Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στη ΓΚΕΛΗ Δ. αρ. δελ. 492971 του ποδ/κού Συλλόγου <Α.Ο.ΜΥΙΚΑ>.(Αρθρο 10 παρ 1α)

 

2.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στη ΘΕΡΜΟ Κ. αρ. δελ. 536571 του ποδ/κού Σωματείου <ΕΛΠΙΔΕΣ > ΟΔ.(Αρθρο 10 παρ 1α)

 

3.Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) ημερών και πρόστιμο σαράντα (40) Ε στον ποδ/στη ΛΙΑΛΙΟ Η. αρ. δελ. 1161432 του Ποδ/κού Συλλόγου <ΑΠΟΛΛΩΝ >ΠΑΡΓΑΣ>(Αρθρο 10 παρ 1δ)

 

4.Ποινή απολεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στη ΧΑΣΑΚΗ Χ. αρ. δελ.569207 του ποδ/κού Συλλόγου <ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ>ΒΟΝΙΤΣΑΣ(Αρθρο 10 παρ 1α)

 

Β΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

1.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στη ΝΤΟΥΣΚΑ Β. αρ. δελ. 540561 του Ποδ/κού Συλλόγου <ΑΠΟΛΛΩΝΑ >ΒΟΥΒ.(Αρθρο 10 παρ 1α)

 

2.Ποινή αποκλεισμού πέντε (5) αγωνιστικών  ημερών  και πρόστιμο πενήντα  (50) Ε στον Ποδ/στη ΤΖΙΜΑ Α. αρ. δελ. 1115635 του ποδ/κού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧ.(Αρθρο 10 παρ 1ε)

 

3.Ποινη΄αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στη ΗΛΙΑΔΗ Κ. αρ. δελ. 1002685 του ποδ/κού Συλλόγου <Α.Ε.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ>(Αρθρο 10 παρ 1α)

 

4.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στη ΠΑΣΧΟ Π.αρ. δελ.1193768 του Ποδ/κού Συλλόγου <Α.Ε.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ>(Αρθρο 10 παρ 1α)

 

Εξόφληση Ποινών μέχρι  23/05/2014

 

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30