ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΠΡΑΚΤ.20/19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 3η Αγων., από 05-06/10/2019 και Β’ Φάση Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Π.-Λ. από 09/10/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Β'ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1217139

ΛΑΖΑΝΑΣ Γ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

20/10-10-2019

2

Β'ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1317222

ΒΡΑΧΝΟΣ Π.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

20/10-10-2019

3

Β'ΦΑΣΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ

1223997

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

20/10-10-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΚΥΠΕΛΛΟ Β' ΦΑΣΗ

ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

20/10-10-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

·         Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται  στην πρόσληψη προπονητή, κατ' άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).

1.       ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ.

Η  Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 3η  Αγωνιστική, περιόδου 2019-20 «ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ» (05/10/2019) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Φιλοξενούμενης ομάδας «ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..)

Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στο Σωματείο «ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ»,  σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30