ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.33/18

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. ,10η Αγωνιστική , Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 4η Αγωνιστική, Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-14 3η Αγωνιστική από 17-18/11/2018 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1156861

ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Κ.

ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

33/21-11-2018

2

568583

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

33/21-11-2018

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30