ΠΟΙΝΗ ΠΟΔ/ΣΤΗ, ΠΡΑΚΤ. 23/2018

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/28-6-2018

 

ΠΟΙΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.35/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο

 

   Η ποινή του παρακάτω ποδοσφαιριστή που είχε επιβληθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας, με το υπ’ αριθμ.17/27-4-2018 Πρακτικό δεν ισχύει, λόγω προσφυγής του εν λόγω ποδοσφαιριστή στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. . Για το λόγο αυτό επιβάλλεται από την Επιτροπή στον ποδοσφαιριστή η παρακάτω ποινή:

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY-OFF,2η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

12 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ Ε.Π.Ο. ΑΡΙΘΜ.35/2018 ΚΑΙ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I (4ΑΓΩΝΙΣΤ.)   ΚΑΙ Αρθρο 10 παρ.1 α I (1 ΑΓΩΝΙΣΤ.)

17

170 €

23/28-6-2018

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30