ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.17/27-4-2018

21-22/4/2018 Αριθμ.Πρακτ.17/27-4-2018

B’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OFF, 2η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY-OFF,2η

312492

ΝΙΤΣΑΣ Γ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

2

PLAY-OFF,2η

1161433

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

17/27-4-2018

3

PLAY-OFF,2η

1291863

ΝΤΟΜΑΡΗΣ Κ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

4

PLAY-OFF,2η

1219183

ΝΟΒΑΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

5

PLAY-OFF,2η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 -ζ και Αρθρο 10 παρ.1 -ε και Αρθρο 10 παρ.1 -ε και Αρθρο 10 παρ.1 -δ και Αρθρο 10 παρ.1 -δ

20

200 €

17/27-4-2018

6

PLAY-OFF,2η

1354085

ΓΚΙΝΗ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-4-2018

Κύριε Πρόεδρε,

Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τετάρτη 02/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΓΚΙΝΗ ΣΩΤ.» στον αγώνα PLAY OFF, Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,Α’ ΦΑΣΗ «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018.

 

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-4-2018

Κύριε Πρόεδρε,

Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τετάρτη 02/5/2018 για αντιαθλητικές στον αγώνα PLAY OFF, Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ., Α’ ΦΑΣΗ «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018.

 

 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-04-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

 

Στην Πρέβεζα σήμερα την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αποτελούμενη από τους Γεωργίου Θ. ως Πρόεδρο και Δημολιατη Ε. , Γιαγια Γ. ως μέλη.

με θέμα την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 395/ 24-04-2018 αναφερόμενη ως «ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ

- Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ιδίως των άρθρων 15 και 23 αυτού.

- Το Φύλλο Αγώνος της 22-04-2018 μεταξύ των ομάδων «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ- ΑΟ ΜΥΤΙΚΑΣ»

- Την Έκθεση του Παρατηρητή.

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 406/ 27-04-2018 έγγραφο του σωματείου με την επωνυμία «ΑΟ ΜΥΤΙΚΑΣ», που τιτλοφορείται ως «Ένσταση».

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

- Δέχεται τυπικά και απορρίπτει ως νόμω αβάσιμη την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 395/ 24-04-2018 αναφερόμενη ως «ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ.

- Απορρίπτει ως απαράδεκτη την με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 406/ 27-04-2018 «Ένσταση» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑΣ.

- Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου στο Ταμείο της Ένωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ                   ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ Ε. - ΓΙΑΓΙΑΣ Γ.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00