ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.14/18

31/3/2018,1/4/2018   Αριθμ.Πρακτ.14/12-4-2018

 

A’  ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,  28η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

28η

1299776

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Ν.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

14/12-4-2018

2

28η

1273581

ZACE E.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10

14/12-4-2018

 

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η

275848

ΜΕΛΙΔΗΣ Κ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

14/12-4-2018

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00