ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.13/18

24-25/3/2018   Αριθμ.Πρακτ.13/29-3-2018

 

A’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

27η

540319

ΚΟΚΟΛΗΣ Γ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10

13/29-3-2018

2

27η

1153181

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

3

27η

1393459

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ-Π

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

4

27η

1337266

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

5

27η

1299285

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Α.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10

13/29-3-2018

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                            ‘ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ’

                                                                                        

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή διακοσίων ευρώ (200€) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 29/3/2018 μέχρι και 29/4/2018 που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον προπονητή του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                            ‘ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά ΕΠΙΠΛΗΞΗ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΣΑΝΤΑ ΚΟΣΜΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016’

Κύριε Πρόεδρε

 

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά ΕΠΙΠΛΗΞΗ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                      ‘ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά χρηματική ποινή εβδομήντα(70€) ευρώ που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 13/29-3-2018 στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ «ΠΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 27η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» 24/3/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) ).

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00