ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.06/18

27/1/2018, 03-04/2/2018   Αριθμ.Πρακτ.06/08-2-2018

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 19η,20η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

19η

1156503

ΝΤΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ρ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

06/08-2-2018

2

20η

568583

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

3

20η

1278285

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Χ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

4

20η

1317729

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΣΠ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

06/08-2-2018

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1349803

ΤΣΟΛΗΣ Α.

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

06/08-2-2018

2

14η

1452218

ΝΤΙΤΣΟΣ Ι.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

3

14η

1138543

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΣΠ.

ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

1

14η

1169362

ΣΚΑΡΠΟΣ Σ-Β

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

06/08-2-2018

2

14η

1164151

ΚΟΝΑΚΗΣ Ν.

ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

06/08-2-2018

3

14η

1315322

ΚΑΤΣΕΝΟΣ Δ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

06/08-2-2018

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

‘ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ’

                                                                                               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/08-2-2018

ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση Ένστασης.

   Η Πειθαρχική Επιτροπή απορρίπτει την ΕΝΣΤΑΣΗ  του Σωματείου ‘ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ’, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας ‘ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΣΑΣ’ στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ ΟΜΙΛΟΥ «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ», 04/2/2018, 14η Αγων., περιόδου 2017-18.

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(Κ.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες, παραγρ.9 )

 

                                                                   Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή Εκατό ευρώ(100€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/08-2-2018  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 20η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ»  03/2/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 15(4) ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά χρηματική Ποινή πεντακοσίων ευρώ(500€)  και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2)  αγωνιστικών ημερών, που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/08-2-2018  στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 19η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016»  27/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 14(7),  15(3,4) ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             -ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά χρηματική Ποινή πεντακοσίων ευρώ(500€)  και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2)  αγωνιστικών ημερών, που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 06/08-2-2018 στο Σωματείο σας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 19η ΑΓΩΝ «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016»  27/1/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 14(7),  15(3,4) ΚΑΙ 15(6) )

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00