ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,ΠΟΙΝΕΣ , ΠΡΑΚΤ.2/18

06-07/1/2018    Αριθμ.Πρακτ.02/11-1-2018

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1010736

ΤΣΟΒΙΛΗΣ Δ.

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

02/11-1-2018

2

16η

1186524

ΝΟΝΑΣ Π.

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

02/11-1-2018

3

16η

1276663

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

02/11-1-2018

4

16η

1157742

ΣΑΝΤΑΣ Σ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

02/11-1-2018

5

16η

1220102

ΜΑΡΚΟ Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

02/11-1-2018

6

16η

1385141

GLLUCAD M.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

02/11-1-2018

7

16η

1152007

ΝΙΚΟΥ Κ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/11-1-2018

 

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1171774

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Ε.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

02/11-1-2018

2

10η

1390637

ΜΑΛΕΣΚΟΣ Ν.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/11-1-2018

                                                                  

 Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή Εκατό ευρώ (100€) που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 02/11-1-2018  στον προπονητή του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 16η ΑΓΩΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ»  06/1/2018. .(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

 

Προς: ΠΟΔ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

                                                                             ‘ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ’

Κύριε Πρόεδρε

   Σας αποστέλλουμε έγγραφο που αφορά Ποινή ογδόντα  ευρώ (80€)     που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 02/11-1-2018  στο Σωματείο σας ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 16η ΑΓΩΝ, «ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ»  06/1/2018.(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00