ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 30/14-12-2017

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                9,10/12/2017,     Αριθμ.Πρακτ.30/14-12-2017

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

13η

1299771

ΘΕΙΑΚΟΣ Θ.

ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

30/14-12-2017

2

13η

1176879

ΛΙΑΣΚΟΣ Α.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

30/14-12-2017

 

 

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                10/12/2017,     Αριθμ.Πρακτ.30/14-12-2017

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1173599

ΘΕΡΙΑΝΟΣ Σ.

ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

30/14-12-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 08/01/2018

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00