ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 27/24-11-2017

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                18,19/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.27/24-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1198054

ΜΠΡΟΥΒΑΣ Κ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/24-11-2017

2

10η

1289190

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Α.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

27/24-11-2017

3

10η

1176867

ΛΙΑΣΚΟΣ Ρ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/24-11-2017

4

10η

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ Ε.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/24-11-2017

5

10η

561921

ΟΡΦΑΝΟΣ Λ.

ΑΟ ΡΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 -ε 

5

50 €

27/24-11-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 28/12/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00