ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 23/27-10-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

25/10/2017,     Αριθμ.Πρακτ.23/27-10-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1419544

ΣΟΥΠΕ Θ.

ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

23/27-9-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 27/11/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00