ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 21/19-10-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14,15/10/2017,     Αριθμ.Πρακτ.21/19-10-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

463928

ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ι.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

21/19-10-2017

2

1256716

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Σ.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

21/19-10-2017

3

1332814

ΝΤΙΣΙΟΣ Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

21/19-10-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 20/11/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00