ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 12/29-3-2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

26/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.12/29-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. 26η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

7

26η

1279145

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙV

1

10 €

12/29-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/05/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00