ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡ.9/9-3-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4-5/3/2017,     Αριθμ.Πρακτ.09/9-3-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 22η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

22η

472102

ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ Δ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.+ΑΡΧΗΓΟΣ

5

50 €

09/9-3-2017

2

22η

1273581

ZACE EF.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

09/9-3-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,Β’ ΟΜΙΛ.,  20η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

20η

1397108

STAYRI ER.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

09/9-3-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 7/04/2017

ΠΡΟΣ                                              

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

                             ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                              ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

                              ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

 

1. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)     που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στο Σωματείο σας ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 22η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»  το Σάββατο 04/3/2017.

2. Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας  ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΜΠΕΚΑ ΑΓΓΕΛΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 22η ΑΓΩΝ, «ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  το Σάββατο 04/3/2017.

3. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)       που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, 22η ΑΓΩΝ, «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ»  το Σάββατο 04/3/2017.

4.Επίπληξη  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 09/9-3-2017  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας  ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, Α’ ΟΜΙΛ., 20η ΑΓΩΝ, «ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ»  την Κυριακή 5/3/2017.

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00