ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.4/1-2-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

28-29/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.04/01-2-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 17η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

17η

1170896

ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Γ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

04/01-2-2017

2

17η

472102

ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ Δ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

04/01-2-2017

3

17η

1382494

ΠΑΠΑΣ ΑΝΔ.

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

04/01-2-2017

4

17η

1399503

DEDI I.

ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,16η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1296103

ΚΩΛΕΤΣΗΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

2

16η

1306448

ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

04/01-2-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,16η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

16η

1345496

ΖΑΒΑΛΗΣ Θ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

04/01-2-2017

2

16η

1132854

ΛΕΝΗΣ Β.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

04/01-2-2017

3

16η

1404349

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Λ.

ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

4

16η

397866

ΠΕΠΟΝΗΣ Ε.

ΠΣ ΑΤΡΟΜ.ΚΑΝΑΛ.

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

04/01-2-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 01/03/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00