ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΑΚΤ.2/18-1-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

14-15/1/2017        Αριθμ.Πρακτ.02/18-1-2017

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 15η    ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1180479

ΠΑΠΑΣ Θ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

2

15η

1161040

ΚΑΠΟΤΗΣ Σ.

ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

3

15η

1278894

ΛΑΓΟΣ Η.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,14η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1271027

ΝΑΣΗΣ Π.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,14η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η

1407013

ΓΑΒΡΙΗΛ Α.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

2

14η

1169362

ΣΚΑΡΠΟΣ Σ-Β

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

02/18-1-2017

3

14η

1443048

KACAJ E.

ΑΟ ΡΙΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

4

14η

1241215

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

02/18-1-2017

5

14η

1327199

BRAKAJ M.

ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

02/18-1-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 17/02/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00