ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ,ΠΑΙΔΙΚΟ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

                                                                    Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

- ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ

- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

- ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

- ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

                                                                                -έδρες τους

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ»

Κύριε Πρόεδρε,

   Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Παιδικού Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας, με  αριθμό Πρακτικού 06/12-12-2016 ο αγώνας της 20/11/2016 «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ», ο αγώνας της 27/11/2016 «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ – ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ», ο αγώνας της 04/12/2016 «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»  οι οποίοι αγώνες ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ  με υπαιτιότητα του Σωματείου ‘ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ’ σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π., ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτούς στα αντίπαλα Σωματεία ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ , επιβάλλεται χρηματική ποινή εκατό πενήντα ευρώ(150€) για κάθε αγώνα που δεν συμμετείχε το Σωματείο, συνολικά ποινή τετρακόσια πενήντα ευρώ(450€), σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ(γ. Για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150€ .)- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, περιόδου 2016-17.

   Το Σωματείο επίσης αποβάλλεται από  τους  υπόλοιπους  αγώνες του ΠΑΙΔΙΚΟΥ πρωταθλήματος. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (β. Ομάδα σωματείου που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες Πρωταθλήματος της  αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, αποκλείεται  από  τις  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, περιόδου 2016-17.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00