ΠΟΙΝΕΣ,ΠΡΑΚΤ.27/16-11-2016

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’, B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

12-13/11/2016        Αριθμ.Πρακτ.27/16-11-2016

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. ,8η   ΑΓΩΝΙΣΤ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1205670

ΒΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/16-11-2016

 

Β΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. , 7η   ΑΓΩΝΙΣΤ, Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1337590

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ Β.

ΑΝΑΓ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΔ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

27/16-11-2016

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 16/12/2016

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00