ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Κύριε Πρόεδρε

   Προκείμενου να εκδοθεί στους προπονητές το Δελτίο Πιστοποίησης που επιτρέπει την ενεργή παρουσία τους στη τεχνική περιοχή για την αγωνιστική περίοδο 2014-15, είναι απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης Μέλους Συνδέσμου Προπονητών εκτός των άλλων δικαιολογητικών που χρειάζονται για την έκδοση του δελτίου.

   Γι’ αυτό το λόγο σας γνωρίζουμε ότι για τις Ενώσεις στην περιοχή ευθύνης των οποίων δεν λειτουργεί επίσημος Σύνδεσμος Προπονητών, η αρμοδιότητα έκδοσης της βεβαίωσης μεταφέρεται από την Ο.Π.Π.Ε. στο τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. στο οποίο πρέπει πλέον να υποβάλλεται η αίτηση.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ" ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΣ» ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

   Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. πρακτ. 27/30-07-14 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., το σωματείο «Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΣ» εντάχτηκε στην δύναμη της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας και για την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15 θα αγωνίζεται στην Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.

   Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14,παρ.6 των Διατάξεων Εφαρ. Κανον. για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές, παράρτημα β΄ στο οποίο αναφέρεται ότι μετά τις 24:00 της καταληκτικής ημερομηνίας της περιόδου Αποδεσμεύσεων και Υποσχετικών που λήγουν τις 31 Ιουλίου 2014, η αποστολή είναι εκπρόθεσμη.

   Σας παρακαλούμε η κατάθεση των αιτήσεων να γίνει στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας έως και την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30