ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα 18/11/2019 και ώρα 16:00 στα Γραφεία της Ένωσής μας, τα μαθήματα της Σχολής Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας.

Υπεύθυνοι Σχολής: Φίτσας Ηλίας, Σαράφογλου Γεώργιος

αφισα σχολη διατησιασ 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TAXISNET (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας για το έγγραφο το οποίο μας απέστειλε η Ε.Π.Ο. και αφορά Ευρωπαϊκή οδηγία αριθμός 2015/849/ΕΕ που ενσωματώθηκε στον Ν. 4557/2018 με θέμα: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας".

Σύμφωνα με αυτό, "όλα τα Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Για τα μη Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (σωματεία) ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο ταμίας

Κατά τα ανωτέρω, τα πρόσωπα θα πρέπει να δηλωθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής του TaxisNet, στην εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (gsis.gr). Η διαδικασία πρέπει να γίνει μέχρι 28/11/2019 με τους κωδικούς TAXISNET.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις και σημαντικά πρόστιμα".

Τα σωματεία θα πρέπει να απευθυνθούν στον φοροτεχνικό τους (λογιστή) για τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων.

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος και Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας  εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους προς τους συγγενείς και τους οικείους του Περικλή Βασιλάκη.

 

*Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους του αγώνες της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας, οι οποίοι θα διεξαχθούν 09-10/11/2019.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30