Απόφαση Πρόσληψης Ενωσιακού Προνητού Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας

 

 Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με την αριθμ. απόφαση  Πρακ.13/13 30-10-13  αποφάσισε την Πρόσληψη του κ.Καραμούτσιου Παναγιώτη  ως Ενωσιακού Προπνητή  των Μικτών για την Ποδ/κή Περιοδο 2013-14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30