ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κύριε Πρόεδρε

   Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Ε.Π.Ο. με αριθμ.πρωτ.98/3-02-2015 στο οποίο αναφέρονται τα Δικαιολογητικά επιχορήγησης αθλητικών σωματείων από τη Γ.Γ.Α. και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30