ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!! -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Λαμβάνοντας υπ όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση-καταλληλότητα των Δημοτικών Σταδίων Λευκάδας (Πλάτων Γρηγόρης, Σφακιωτών, Νυδριου)  προς την καλύτερη ενημέρωση των Σωματείων και για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων και υποτιθέμενων σεναρίων, σας κοινοποιούμε τα σχετικά έγγραφα του Δήμου Λευκάδας , τα οποία αποδεικνύουν την μη καταλληλότητα των παραπάνω γηπέδων  με αποτέλεσμα την αναβολή των σχετικών αγώνων και την αλλαγή εδρών(δεύτερες έδρες Σωματείων) του Πρωταθλήματος της Ένωσής μας.

 

Για την Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30