ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤ.ΑΝΑΓΝ. ΑΠΟ Γ.Γ.Α.

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Κύριε Πρόεδρε

Σας κοινοποιούμε το υπ'αριθμ.1391/14-01-2015 έγγραφο της Ε.Π.Ο. , στο οποίο αναφέρονται τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από αθλητικά Σωματεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

1

 

3

2

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30