ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/11-12-2014

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ : Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004

                              Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ

                              Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

                              ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας. με  αριθμό Πρακτικού 28/11-12-2014  επιβάλλονται οι κάτωθι Ποινές:

  1. Ποινή εκατό ευρώ(100€) και απαγόρευση στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα ενός (1) μήνα από 11/12/2014 μέχρι και 11/01/2015 που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/11-12-2014 στον εκπρόσωπο του Σωματείου Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ «ΛΑΪΝΑ ΜΙΧ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ τις 07/12/2014.
  2.  Ποινή εκατό ευρώ(100€) και απαγόρευση στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα ενός (1) μήνα από 11/12/2014 μέχρι και 11/01/2015 που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/11-12-2014 στον εκπρόσωπο του Σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ «ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ τις 07/12/2014.
  3. Ποινή εβδομήντα ευρώ(70€) και επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/11-12-2014 στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ «ΚΟΛΙΟ ΑΝΤ.» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «Α.Π.Σ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014» το Σάββατο 06-12-2014.
  4. Επίπληξη που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 28/11-12-2014 στο Σωματείο  «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ»  το Σάββατο 22-11-2014.

   Επίσης πρέπει να καταβληθεί το ποσό μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30