ΑΝΟΔΟΣ ΠΟΔ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ" ΣΤΗΝ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

   Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με το αριθμ.πρακτ.10/21-07-2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος 2013-14 και τα αντίστοιχα έγγραφα της Ε.Π.Ο. α)  423/16-07-2014 και β)   360/25-06-2014 στα οποία αναφέρονται αντίστοιχα στο μεν πρώτο η διάλυση από τα μητρώα της Ε.Π.Ο. του Α.Σ. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και στο μεν δεύτερο το άρθρο 27,παρ.4γ που αναφέρει ότι οι προαγόμενες ομάδες προέρχονται από τον πίνακα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας του πρωταθλήματος που έληξε, το Ποδοσφαιρικό Σωματείο «Α.Ο. ΚΑΡΥΑ» ανέρχεται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30