ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

          Όπως μας ενημέρωσε η Ε.Π.Ο., η διατύπωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του  Κ.Α.Π. για την υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων των Β’ και Γ’ Κατηγοριών στο Κύπελλο δεν είναι σωστή και έγινε εκ παραδρομής.

Η ορθή διατύπωση του άρθρου 38 παρ. 1, είναι η παρακάτω:

«Το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων των Ε.Π.Σ. διοργανώνεται κάθε χρόνο και μετέχουν σε αυτό υποχρεωτικά οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας κάθε Ε.Π.Σ. και προαιρετικά οι ομάδες των υπόλοιπων κατηγοριών».

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30