ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15

Κύριε πρόεδρε

   Σας γνωρίζουμε τις νέες μεταβολές τις οποίες και υποχρεωτικά πρέπει να καταθέτετε που αφορούν το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Γονέα-Κηδεμόνα.

   Για όλες τις μεταβολές ανήλικων ποδοσφαιριστών Ελλήνων και μη θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά και θα καταθέτετε μόνο τη συγκεκριμένη Δήλωση Γονέα – Κηδεμόνα (άρθρο 2,παραγρ. του Κ.Ι.Μ.Π. παράρτημα β΄) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Γονέα ή κηδεμόνα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

   Σας γνωρίζουμε ότι από 20-06-2014 στην ιστοσελίδα μας στο πλαίσιο έντυπα θα υπάρχουν οι υπεύθυνες δηλώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Συνημμένα: 1.Υπεύθηνη δήλωση Γονέα (ελληνικά).

                     2. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (αγγλικά).

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

 

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30